Přeposílání hlasových zpráv v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.8 a novější

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Hlasovou zprávu na kartě Hlasové zprávy můžete přesměrovat jednomu nebo více svým kontaktům. Můžete se také rozhodnout zaznamenat vlastní zprávu a zaslat ji společně s přeposlanou hlasovou zprávou. Můžete poslouchat své nahrané zprávy, a pokud chcete, znovu nahrát svoji zprávu.

  

Příjemci obdrží přeposlanou hlasovou zprávu na svou kartu Hlasové zprávy a ta se zobrazí jako běžná nová hlasová zpráva s názvem kontaktu, který ji odeslal a identifikátorem „FW:“ . Po kliknutí na tlačítko Přehrát se nejprve přehraje vaše zpráva a následovat bude původní hlasová zpráva.

  

Správce vašeho systému musí povolit přesměrování hlasových zpráv.

  

        
1    Klikněte pravým tlačítkem na hlasovou zprávu na kartě Hlasové zprávy.
2    Klikněte na položku Přesměrovat hlasovou zprávu. Zobrazí se dialogové okno Přesměrovat hlasovou zprávu.
3    (Volitelné) Chcete-li nahrát vlastní zprávu, kterou chcete odeslat společně s hlasovou zprávou, klikněte na tlačítko Záznam. V případě potřeby můžete svoji zprávu přehrát a její nahrávání opakovat.
4    V poli hledání vyhledejte kontakty, kterým chcete hlasovou zprávu přeposlat. Hlasové zprávy můžete přeposlat více kontaktům.
5    Klikněte na tlačítko Odeslat.
 


Attachments

    Outcomes