Przekazywanie wiadomości głosowych w programie Cisco Jabber for Windows 11.8 lub nowszym

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Wiadomość głosową widoczną na karcie Wiadomości głosowe można przekazać do jednego lub większej liczby kontaktów. Do przekazywanej wiadomości głosowej można dołączyć nagranie własnej wiadomości. Własną wiadomość można odsłuchać i w razie potrzeby nagrać ponownie.

  

Odbiorca znajdzie przekazaną wiadomość głosową na karcie Wiadomości głosowe. Będzie ona wyglądać jak zwykła nowa wiadomość głosowa z nazwą kontaktu, który ją wysłał, i identyfikatorem FW. Po kliknięciu przycisku Odtwórz najpierw zostanie odtworzona dodana wiadomość, a następnie oryginalna.

  

Przekazywanie poczty głosowej musi zostać włączone przez administratora systemu.

  

        
1    Kliknij prawym przyciskiem myszy pocztę głosową na karcie Wiadomości głosowe.
2    Kliknij opcję Przekaż wiadomość głosową. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przekazywanie wiadomości głosowej.
3    (Opcjonalnie) Jeśli chcesz nagrać i dołączyć własną wiadomość, kliknij opcję Nagraj. Jeśli chcesz, swoją wiadomość możesz odtworzyć i nagrać ponownie.
4    W polu wyszukiwania wyszukaj kontakty, którym chcesz przekazać pocztę głosową. Możesz wybrać więcej niż jeden kontakt.
5    Kliknij opcję Wyślij.
 


Attachments

    Outcomes