Κλήση επαφών με χρήση του SIP URI στο Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλήση URI για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να επιλύσετε επαφές με ενιαία αναγνωριστικά πόρου (URI). Για παράδειγμα, μια χρήστης με το όνομα Anita Perez έχει το ακόλουθο SIP URI συσχετισμένο με τον αριθμό καταλόγου της: aperez@example.com. Η κλήση URI σάς επιτρέπει να καλείτε την Anita με το SIP URI αντί για τον αριθμό καταλόγου της.

Μπορείτε επίσης να στείλετε ήχους DTMF με το SIP URI.

Η κλήση URI πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας.

Καλέστε μια επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής:
  • Εισαγάγετε το SIP URI και κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης.

    Εμφανίζονται ταιριαστά αποτελέσματα ενόσω πληκτρολογείτε.

  • Για να στείλετε ήχους DTMF, εισαγάγετε το πλήρες SIP URI, ακολουθούμενο από τους ήχους DTMF. Για παράδειγμα, για να καλέσετε την Anita Perez στο εσωτερικό 1234, εισαγάγετε aperez@example.com,1234.Attachments

    Outcomes