העברת הודעות קוליות ב-Cisco Jabber for Windows 11.8 ואילך

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

ניתן להעביר הודעה קולית בלשונית 'הודעות קוליות' לאחד או יותר מאנשי הקשר שלך. ניתן גם להקליט הודעה לשליחה יחד עם הד. קולי המועבר. ניתן להאזין להודעה המוקלטת ולהקליט אותה מחדש אם יש צורך בכך.

  

נמענים יקבלו את ההודעה הקולית שהועברה בלשונית 'הודעות קוליות' והיא תופיע כהודעה קולית חדשה רגילה עם שם איש הקשר ששלח אותה בתוספת FW:. מזהה. לאחר לחיצה על הלחצן 'השמע', ראשית תושמע ההודעה שלך ולאחר מכן הד. קולי המקורי.

  

על מנהל המערכת להפעיל העברה של ד. קולי.

  

        
1    בצע לחיצה ימנית על ד. קולי בלשונית 'הודעות קוליות'.
2    לחץ על העבר הודעה קולית. תוצג תיבת הדו-שיחהעבר הודעה קולית.
3    (אופציונלי) אם אתה רוצה להקליט הודעה משלך לשליחה יחד עם הד. קולי, לחץ על הקלטה. ניתן להשמיע את ההודעה ולהקליט אותה שוב אם יש בכך צורך.
4    בתיבת החיפוש, חפש את אנשי הקשר שאליהם אתה רוצה להעביר את הד. קולי. ניתן להעביר ד. קולי למספר אנשי קשר.
5    לחץ על שלח.
 


Attachments

    Outcomes