Öppna och åtgärdade buggar i WebEx (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 4, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Öppna och åtgärdade buggar i WebEx (WBS31)

Användning av Felsökningsverktyget

Kända problem (buggar) klassificeras efter svårighetsgrad. Denna versionsinformation omfattar beskrivning av följande:

 
 • Öppna kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade Cisco-rapporterade betydande buggar

   

 

Du hittar detaljer om buggar och kan söka efter andra buggar genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg.

 
Innan du börjar

För att ha tillgång till Felsökningsverktyget behöver du följande:

 
 • Internetanslutning

   

 • Webbläsare

   

 • Användarnamn och lösenord på Cisco.com.

   

 
    
1    Gå till https://tools.cisco.com/bugsearch/search för att öppna buggsökningsverktyget.
2    Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Cisco.com.
3    Ange buggens ID-nummer i fältet ”Sök efter” och tryck sedan på Sök.
Tips       Du kan även navigera till en specifik bugg genom att skriva in https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> där <BUGID> är ID-numret på den bugg som du söker (t.ex. CSCab12345).
Nästa steg

 

Välj Hjälp på sidan Felsökningsverktyg för mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och buggrupper.

 

Öppna buggar i WebEx (WBS31)

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

 
                                                   
Tabell 1 Öppna buggar i WebEx-version WBS31
Identifierare Allvarlighetsgrad Område som berörs Beskrivning

CSCuv05285

3

Meeting Center

Meeting Center: Om presentatören delar via en CMR-slutpunkt kan skärmen komma att ”frysa” för vissa deltagare.

CSCuv36738

3

Mitt WebEx

Användarnamn: Möjligheten att byta användarnamn på tätt sammankopplade webbplatser har begränsats. Möjligheten för en användare att uppdatera ett annat användarnamn har tagits bort.

CSCuv35672

3

Produktivitetsverktyg

Meeting Center: Kanske inte registrerar hela anslutningstiden (mötets sluttid) om värden blir bortkopplad från mötet.

CSCuv12024

2

Meeting Center

Meeting Center: I vissa fall kan mötesdeltagare tillfälligt se en svart skärm i några sekunder under programdelning.

CSCuv47556

3

Meeting Center

Meeting Center: I vissa fall händer det att texten på Start/stopp-knappen inte uppdateras ordentligt när en PowerPoint-fil delas via fildelning och automatisk bläddring av bilder används. (Knappen fortsätter däremot att fungera som vanligt).

CSCuv68193

2

Allt

Plattformsoberoende kända problem: Om proxyn endast kan nås via VPN när FireFox används kan detta leda till att du inte kan ansluta i ett WebEx-möte. Problemet åtgärdas genom att ta bort proxy eller ansluta till VPN.

CSCuv64213

2

Produktivitetsverktyg

Produktivitetsverktyg: Om du försöker ställa in en WebEx-mötesserie som schemalagts från Mac PT visas ett felaktigt felmeddelande som anger att serien schemalagts med Windows PT vilket gör att du inte kan ställa in WebEx-mötesserien från Outlook.

CSCux94606

3

XMLAPI

XMLAPI: Förebyggandet av skapandet av flera personliga rum för en användare via XML API som en sida stöder inte detta.

CSCux75775

3

MyWebEx

Ett känt problem där talarens video låser sig i flera sekunder i en MP4-inspelning.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.13)

  
                                                                            
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb55574

5

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där funktionen för inringning med avgiftsfritt nummer inaktiverades när ”;Visa avgiftsfritt nummer”; avmarkerades i dialogrutan för mötesinställningar.

CSCvd29235

4

Produktivitetsverktyg (Windows)

Åtgärdade ett problem där lösenord inte fylldes i automatiskt för möten som schemalagts vid en tidpunkt då lösenord inte krävdes, eller som hade andra lösenordskrav som inte uppfyllde de nya lösenordskraven.

CSCvd35179

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där det tog lång tid att visa en annan användares kalender vid schemaläggning av möten åt den andra användaren med Microsoft Outlook online.

CSCvd50288

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där deltagare som försökte ansluta till ett möte fick ett meddelande om att deras URL hade blockerats.

CSCvd56921

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där mötet inte kunde spelas in när alternativet ”Annat telekonferensljud” användes.

CSCvd33943

3

Event Center

Åtgärdade ett problem där vissa användare fick felmeddelandet 45104 när de delade en Microsoft PowerPoint PPTX-fil som innehöll en video.

CSCvd46705

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med dialogrutan för ljudanslutning där långa inringningsnummer eller åtkomstkoder inte visades korrekt.

CSCvd42886

2

Meeting Center (Windows)

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt när man startade ett möte.

 

CSCvd42465

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdade ett problem där alternativen för godkännande inte visades när ett program skapades.

  
 

CSCvd45079

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där inringningsnumren inte visades som standardinställning när mötet konfigurerades.

  
 

CSCvd13031

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där prestandan var bristfällig när programmet Amazon Assistant installerades.

  
 

CSCvd62439

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem med att använda en enstaka e-postadress med flera namn, där alla inbjudningsmeddelanden visade samma mottagarnamn.

  
 

CSCvd68873

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där avatarer inte visade konsekventa och korrekta initialer.

  
 

CSCvd53049

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Åtgärdade ett problem där deltagare själva kunde slå på sin mikrofon, även om alternativet Stäng av ljud vid inträde hade markerats.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.12)

  
                                                                                                
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvc90009

3

URL API

Åtgärdat ett problem där återuppringning inte fungerade när ett direktmöte skulle startas med automatisk återuppringning genom att använda URL-API:n.

CSCvc87597

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där en sökning i rapporten över utbildningsinspelningar visade en rapport över inspelningsåtkomst.

CSCvc65884

3

Alla center

Åtgärdat ett problem där papperskorgssidan var delvis täckt av menyn.

CSCvc79883

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användaren ombads ange ett mötesnummer i stället för registreringsinformation när denne försökte registrera sig till ett möte i Meeting Center.

CSCvd13098

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där Meeting Center ibland blev instabilt när ett möte som ingick i en serie skulle startas.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där meddelandet ”Sidan kan inte visas” visades när man klickade på länken för globalt inringningsnummer, efter att ha ändrat sidans språk från huvudspråket till ett annat språk.

CSCvc32810

3

Meeting Center (Mac)

Åtgärdat ett problem där visningsläget för bildspel i Microsoft PowerPoint växlade till normalt visningsläge när en deltagare anslöt sig till ett låst personligt rum.

CSCvc95179

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där knappen för att låsa mötet visades och sedan oväntat försvann.

CSCvd00793

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där Meetings Center ibland blev instabilt efter att ett möte avslutats.

CSCvd06043

3

Meeting Center (Mac)

Åtgärdat ett problem där visst delat innehåll inte visades i inspelningar.

CSCvd02163

3

Meeting Center (Windows)

Åtgärdat ett problem där andra Microsoft Windows-program slutade svara efter att ha delat ett möte eller ett program i Meeting Center.

CSCvc44326

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där video inte visades om ett Blackmagic Design Intensity-videokort hade anslutits till datorn via USB 3.0.

CSCvd09901

3

Event Center (Mac)

Åtgärdat ett problem med videoöverföring och låg bandbredd från presentatörens kameravy när deltagare talar.

Ej tillämpligt

5

Meeting Center, Event Center och Training Center

Optimerade meddelandefunktionen i dialogrutan för ”Möte utgår”.

 

CSCvd15738

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där ordet ”;null”; visades efter nummer för inringning i e-postinbjudningar.

  
 

CSCvd17727

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem med flera användare som ansluter till ett möte, där användare oväntat fick mikrofonen avstängd eller blev bortkopplade från mötet.

  
 

CSCvd19942

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där mötesfönstret inte kunde flyttas från en bildskärm till en annan när webbläsaren var maximerad.

  
 

CSCvd30441

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade problemet med att användare fick en global felsida när de försökte att ansluta till ett möte i personliga rum.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.11)

  
                                                                                                     
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvc67350

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där dubbletter eller felaktiga IP-adresser visades i deltaganderapporter.

CSCvc67249

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där Training Center inte öppnades på Linux med Google Chrome.

CSCvc67110

3

Support Center

Åtgärdat ett problem där Support Center inte öppnades på en Mac med Google Chrome.

CSCvc64623

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där vissa inspelningar inte visade video.

CSCvc57549

3

Support Center

Åtgärdat ett problem där Support Center inte öppnades under felsäkert läge i Safari 10.

CSCvc69607

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där deltagare ibland fick felmeddelandet ”Du kan inte delta i sessionen eftersom en annan deltagare redan har anslutit sig med denna registrering”.

CSCvc64610

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde spela in andra telekonferenser eftersom kontrollen för att välja landskoden för inringningsnummer inte fungerade.

CSCvc67068

  

CSCvc68952

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i fältet ”Ange din videoadress” där vissa tecken kunde orsaka att ”Ring mig”-knappen blev inaktiverad även om tecknen var en giltig del av URI:en.

CSCvc45285

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center-whiteboardtavlan där kopierad text från ett Microsoft Office 2016-program i Microsoft Windows 10 inte kunde klistras in.

CSCvc69236

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där Microsoft PowerPoint-presentationer som innehöll video kodad i DivX-formatet inte kunde delas.

CSCvc64269

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Windows 10 på en Dell-dator där WebEx-programmet blev instabilt och visade meddelandet ”WebEx-programmet har stött på ett problem och behöver stängas”.

CSCvc78740

3

Produktivitetsverktyg (Mac)

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac blockerade popupen ”Skicka till alla” eller ”Skicka till uppdaterade” när användare schemalade möten i Microsoft Outlook.

CSCvc61176

3

Produktivitetsverktyg (Mac)

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac begärde att användaren skulle ”Skapa ett tjänstekonto för telekonferens” när användarens telekonferensprivilegier var inaktiverade.

CSCvc63268

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där Outlook slutade att svara efter att man flera gånger hade öppnat och stängt ett WebEx-möte.

CSCvc57707

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där ett möte i ett personligt rum inte startade på ett WebEx Meeting Center-videosystem med TSP.

CSCvc69275

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde redigera en spårningskod manuellt.

CSCvc76854

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem vid schemaläggning av ett möte där användare togs bort från Till-fältet om videosystemets SMTP-adress innehöll en användares e-postadress.

CSCvc72047

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där den globala inringningslänken inte lades till i e-postinbjudan när man schemalade ett möte via en TSP-webbplats.

CSCvc74021

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där ikonen för produktivitetsverktygen för Windows visades i aktivitetsfältet även om när ”Visa ikon för WebEx produktivitetsverktyg i aktivitetsfältet” var inaktiverat.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.10)

                                                                                                                                        

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvb87381

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att dubbletter av IP-adresser visades i användningsrapporten.

CSCvc31409

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att sidan för lösenordsåterställning visades som tom om användarna väntade i mer än 24 timmar med att återställa sina lösenord.

CSCvc33503

3

Meeting Center (Windows)

Problem åtgärdat som innebar att ett fel inträffade om flera olika användare med olika språkinställningar deltog i ett möte samtidigt.

CSCvc32810

3

Meeting Center (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att när en deltagare anslöt sig till ett möte i ett låst personligt rum så växlades Microsoft PowerPoint-presentationer från visningsvy till normalvy.

CSCvc29315

3

Event Center

Problem åtgärdat som innebar att värdar inte kunde spara enskilda omröstningsresultat.

CSCvc10239

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att programmet blev instabilt eller slutade att svara 2–3 minuter efter att ett möte hade startats på en Wipro-notebook.

CSCvc39865

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att videoströmmen från en webbkamera enbart visade grått.

CSCvc48745

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där deltagare kunde komma åt en händelse från en mobilenhet och skicka in formuläret utan att ange ett telefonnummer, även om händelsen krävde ett telefonnummer.

CSCvc52133

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användare fick ett varningsmeddelande angående IPv6.

CSCvc49139

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde välja ”Redigera e-postalternativ ...” när de schemalade en session och Training Center blev instabilt.

CSCvc38335

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett skiljeteckensfel i e-posthälsningar.

CSCvc38271

3

MyWebEx

Åtgärdat ett problem där kontoskapande av automatiskt personligt konferensnummer (PCN) inte fungerade på alla WebEx-webbplatser.

CSCvc30189

4

URL API

Åtgärdat ett problem vid schemaläggning i produktivitetsverktygen där sessionstyper med ”&” i namnet orsakade ett fel.

CSCvc29365

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där nätverksbaserade inspelningar (NBR) inte spelades upp i Microsoft Internet Explorer 11 och edge-läget på WebEx-webbplatsen.

CSCvb98524

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem i instrumentpanelen för hämtning av inspelning där rapporter gav timeout.

CSCvc51405

4

Training Center

Åtgärdat ett problem där deltagare fick ett e-postmeddelande när ett utbildningsmöte i en serie togs bort, även om värden hade valt att inte skicka något e-postmeddelande.

CSCvc27808

3

Mitt WebEx

Åtgärdat ett problem där öppnandet av papperskorgen i Microsoft Internet Explorer 10 orsakade ett getattribute-fel.

CSCvc57387

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där Event Center-sessionen inte sparades som en mall om alternativet Slå av mötespåminnelse via e-post (MC, TC och EX) var inaktivt.

CSCvc52460

3

Alla center

Åtgärdat ett problem där videouppspelningen stannade i 1 till 5 sekunder var 2–3 minuter.

CSCvc54353

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem under uppstarten av ett WebEx-möte där vissa förvanskade tecken visades på skärmen.

CSCvc38288

3

Alla center

Åtgärdat ett problem där videoinspelningar som strömmades med MP4 stannade.

CSCvc27274

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där avatarer inte alltid visades i möten.

CSCvc50366

2

Meeting Center (Mac)

Åtgärdat ett problem där TelePresence visade lågkvalitetsvideo under skärmdelning.

CSCvc36124

3

Meeting Center, Event Center

Åtgärdat ett problem där knappen Ring med dator på fliken Snabbstart kunde väljas innan programmet var redo att ringa.

CSCvb87566

WebACD

Åtgärdat ett problem där meddelandet ”Kan inte ansluta till webbplatsen” visades till och från på webbplatser med enkel inloggning (SSO).

CSCvc80152

CSCvc50691

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet skulle ha blivit instabilt om ett möte där omröstningar hade inaktiverats upphörde.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.9)

  
                                                                       
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  
 

CSCux27654

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagande via URL-API:en inte skickade de korrekta anvisningarna för återuppringning till mötesprogrammet.

  
 

CSCvb92398

  
 

3

  
 

Meeting Center (Mac)

  
 

Åtgärdade ett problem där fel 7010 visades och användaren inte kunde delta i ett möte.

  
 

CSCvc07695

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där e-postmeddelanden med mötesavslag visade kinesiska och japanska namn felaktigt.

  
 

CSCvb82313

  
 

3

  
 

Webbplatsadministration

  
 

Åtgärdat ett problem med inkonsekventa siffror mellan volymrapporten för sessionssamtal och uppgiftsposterna för sessionen.

  
 

CSCvc17276

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem med registreringsregler där extra mellanslag i e-postdomänen resulterade i att deltagare blev kvar i statusen Väntande.

  
 

CSCvc20927

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där alternativen Inringning och Återuppringning inte visades efter att man hade anslutit till ett möte.

  
 

CSCvc19483

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där användare fick ett trackingID-fel när de deltog i ett möte.

  
 

CSCvc24559

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där möten schemalagda under sommartid som nådde tidsgränsen för ”Delta innan värd” efter utgången sommartid resulterade i en global felsida.

  
 

CSCvc26946

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där länkar till globala inringningsnummer inte fungerade.

  
 

CSCvc27194

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem där aktivitetsrapporten för Event Center gav tidsgräns överskriden.

  
 

CSCvc26438

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där deltagande i ett möte via en URL istället skickade användaren till sidan Mötesinformation med en inaktiverad Delta-knapp.

  
 

CSCvc29066

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Åtgärdat ett problem där presentatörens namn inte alltid visades inför den kommande händelsen.

  
 

CSCvb26888

  
 

4

  
 

Support Center

  
 

Åtgärdade ett problem där värdet för parametern meetingKey inte överfördes korrekt från Cisco WebEx Remote Access och Cisco WebEx Access Anywhere.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.8)

  
                                                                                           
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb51276

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att en användare inte kunde schemalägga ett möte på uppdrag av en annan användare.

CSCvb53525

3

Training Center

Problem åtgärdat som innebar att värdtypen inte kunde ändras efter att en alternativ värd hade anslutit sig till sessionen.

CSCvb67373

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att värdet i Exkludera lösenord från e-postinbjudan? såg ut att vara Nej när man granskade mötesuppgifterna, trots att värdet hade konfigurerats som Ja av webbplatsadministratören.

CSCvb21477

3

Event Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesdeltagare fick ett e-postmeddelande om att de inte hade deltagit i en Event Center-händelse, trots att de hade deltagit i händelsen.

CSCvb55314

2

Meeting Center

Problem åtgärdat i Windows 10 som innebar att Microsoft Anteckningar slutade svara vid delning av textfiler och att Adobe Acrobat Reader kunde sluta svara vid delning av PDF-filer.

CSCvb63894

3

Meeting Center

Problem åtgärdat i Mac OS som innebar att menyobjekten för delning av skärmen och ljudalternativen inaktiverades.

CSCvb67407

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att WebEx-inspelningar inte kunde konverteras till MP4-format.

CSCvb69093

2

SDK

Problem åtgärdat som innebar att spelaren för nätverksbaserad inspelning inte kunde spela upp äldre inspelningar av delade videofiler.

CSCvb65487

2

Meeting Center

Problem åtgärdat i Mac OS som innebar att mötet stoppades under analysen av en proxy auto-config (PAC)-fil.

CSCvb41698

1

Meeting Center

Problem åtgärdat i Mac OS som innebar att mötet kunde sluta svara vid delning av skrivbordet.

CSCvb68693

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där den globala länken till en mötesinbjudan visade ”%ParticipantCode%” istället för det faktiska värdet.

CSCvb65924

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att sändningen av en WebEx-mötesinbjudan misslyckades och blev kvar i mappen Utkast.

CSCvb59865

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte visade korrekta uppgifter om personliga konferensmöten.

CSCvb55366

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde logga in i produktivitetsverktygen eftersom API-värdet sessionTicket hade kortats av.

CSCvb39799

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde öppna enstaka förekomster av en mötesserie.

CSCvb49923

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att problemrapporter inte skickades från Windows.

CSCvb25252

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att standardnumret för inringning till ett personligt konferensmöte var felaktigt.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.7)

  
                                                        
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb21118

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att inringningsnummer inte syntes i e-postinbjudan till möten.

CSCvb11164

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesdeltagare kunde delta i möten även efter att värden hade avslutat dem.

CSCvb25079

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att användare fick ett felmeddelande när de deltog i startade möten från nodwebbplatser.

CSCvb26763

3

Event Center

Meddelande tillagt för användare som försöker att visa en utgången inspelning.

CSCvb26760

3

Event Center

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde visa inspelningar av händelser med en händelseavgift.

CSCvb30431

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesvärdens nyckel överfördes felaktigt till programmet.

CSCvb36785

4

URL API

Problem åtgärdat som innebar fel med alternativa värdar och möteslösenord när värden redan deltog i ett möte.

CSCvb31886

3

Event Center

Problem åtgärdat som innebar att felaktigt formaterad kontaktinformation som importerades från kommaavgränsade (CSV) filer inte resulterade i korrekt feedback och förklaring av urvalsformatet.

CSCvb03472

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att punktlisttecken ändrades till dollartecken i Microsoft PowerPoint.

 

CSCvb45452

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Åtgärdat ett problem där sessionen avslutades när mötesvärden lade till text och tryckte på retur.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.6)

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCva70559

2

WebEx-ljud

Ett problem där TelePresence-användare inte kunde delta i eller starta möten i mötesrum för samarbete (CMR Hybrid) efter att en kund uppgraderat till molnanslutet ljud har åtgärdats.

CSCva67252

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem där produktivitetsverktygen raderade en användares möte i ett personligt rum om användaren växlade mellan ett vanligt möte och ett möte i ett personligt rum inom en mötesförekomst har åtgärdats.

CSCva10364

3

Meeting Center

Ett problem i Meeting Center där E2E-krypterade möten med endast VoIP kunde krascha när deltagare som anslöt via en dator och deltagare som anslöt via Windows Mobile-appen befann sig i samma möte har åtgärdats.

CSCva57379

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem där produktivitetsverktygen gör att Microsoft Outlook 2010 slutar att svara när Outlook stängs om användaren inaktiverar funktionen för snabbavstängning för Outlook har åtgärdats.

CSCva56985

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där dialogrutan ”Bjud in och påminn” inte visades korrekt på Windows 10 Surface-enheter.

CSCva55565

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där den aktiva talaren fortfarande visades i endast-VoIP (internettelefoni)-möten även om alternativet ”se vem som talar” hade inaktiverats i webbplatsadministrationen.

CSCva18698

3

Event Center

Ett problem i Event Center där minimering av värdens händelsefönster gjorde att deltagarnas händelsefönster också minimerades har åtgärdats.

CSCva44492

3

Video

Ett problem där videoåteruppringning misslyckas när konfigurationen är fel har åtgärdats.

CSCva43716

3

Inspelning

Ett problem där uppspelning av en inspelning kraschar eller återgår till inspelningens början i Chrome har åtgärdats.

CSCva29727

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem där produktivitetsverktygen för Mac inte kunde ansluta till WebEx-webbplatsen om användaren som är inloggad på Mac-operativsystemet är en annan användare än den som öppnade Outlook har åtgärdats.

CSCva32098

3

Support Center

Ett problem som förhindrade webbplatsadministratörer från att spara WebACD-inställningar för utvalda agenter har åtgärdats.

CSCva07007

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem i produktivitetsverktygen där den uppdaterade e-postinbjudan inte kan återge HTML korrekt efter att värden accepterat en ny föreslagen tid utan att öppna Outlook-mötet har åtgärdats.

CSCva09189

2

Produktivitetsverktyg

Ett problem i Mac-versionen av produktivitetsverktygen där TelePresence-rummet tas bort från e-postinbjudan om mötet har redigerats via Mac-versionen av produktivitetsverktygen har åtgärdats.

CSCva07057

3

Alla center

Ett problem där det portabla programmet KiTTY inte kunde delas har åtgärdats.

CSCuz79551

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där delning av en PDF-fil i Event Center på Mac visade en vit rad längst ner på bilden.

CSCuy78359

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem där produktivitetsverktygen inte kan uppdatera mötet om regeln för sommartid för mötets tidszon skiljer sig från den tidszon användaren ställer in på WebEx-webbplatsen har åtgärdats.

CSCuz30136

1

Inspelning

Ett problem där ljud inte kan spelas in på en TSP-webbplats har åtgärdats.

CSCuz26129

2

WebEx-ljud

Ett problem där andra mötesdeltagare inte kunde höra en användare med publikt telefonnät (PSTN) eller en användare med molnanslutet ljud (CCA) har åtgärdats.

CSCuz24070

3

Alla center

Ett problem där WebEx möteshanterare inte kunde installeras på grund av installation av Teradata.net-leverantören har åtgärdats.

CSCuy93960

3

Training Center

Åtgärdade ett inställningsproblem i Training Center som resulterade i ett konfigurationsfel i praktiska labb när dessa startades.

CSCuy92390

3

Inspelning

Ett problem där vissa mötesinspelningsfiler i WebEx Advanced Recording Format (ARF) visar sig vara skadade i WebEx nätverksinspelare har åtgärdats.

CSCva87687

3

Inspelning

Ett problem där en inspelning i WebEx Recording Format (WRF) inte spelar upp ljud har åtgärdats.

CSCuy44137

3

Support Center

Ett problem i Support Center där överföring av stora datafiler orsakade ett systemfel har åtgärdats.

CSCva58959

3

Inspelning

Ett problem med uppspelning av en inspelning i WRF-format på Mac OS 10.11 har åtgärdats.

CSCva68666

3

Meeting Center

Ett problem där inspelningens URL inte fungerar när webbplatsen har aktiverat en friskrivningsklausul som gäller för hela webbplatsen har åtgärdats.

CSCuz83788

3

Meeting Center

Ett problem i Windows 10 där skärmen låser sig när funktionen för skärmdelning är aktiverad har åtgärdats.

CSCva85515

3

Event Center

Ett problem i Event Center där tillägg av anpassade frågor kunde orsaka ett fel med registreringsformuläret har åtgärdats.

CSCva85156

3

Event Center

Ett problem där ett möte inte kan startas på Mac när det publika telefonnätet (PSTN) är inaktiverat har åtgärdats.

CSCva43164

3

Meeting Center

Löste ett problem som resulterade i att för- och efternamn med japanska tecken inte visades korrekt i e-postmallen för mötesinbjudan.

CSCva66955

3

Meeting Center

Ett problem där ”Mer”-knappen inte fungerar i inspelningslistan i Meeting Center i Internet Explorer 8 har åtgärdats.

CSCva61571

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem som innebar att WebEx nätverksinspelare ibland inte fungerade i spärrade versioner.

CSCva63663

3

Training Center

Åtgärdat ett problem i Training Center där den aktiva talaren fortfarande visades efter att ha blivit globalt inaktiverad på en webbplats.

CSCva63605

3

Event Center

Ett problem i Event Center där den aktiva talaren fortfarande visades efter att ha inaktiverats globalt för en webbplats har åtgärdats.

CSCva45637

3

WebEx-administration

Ett varningsmeddelande för webbplatsadministrationsalternativet Inaktivera konto efter [N] dagar av inaktivitet när en användare anger ogiltiga värden har lagts till.

CSCva49897

3

Meeting Center

Ett problem med att visa användarens webbplats efter att webbplatsadministratören aktiverat den för personliga rum har åtgärdats.

CSCva34558

3

Event Center

Ett problem i Event Center där registreringsrapporten visade att en deltagare deltog trots att inloggningsprocessen hade misslyckats har åtgärdats.

CSCva54305

3

Meeting Center

Ett problem med att inte kunna skapa ett anknutet Spark-rum för en uppföljningsdiskussion efter att mötet avslutats har åtgärdats.

CSCva57004

3

Meeting Center

Löste ett problem som resulterade i att det inte gick att komma åt länkar till användares profiler i helskärmsvyn av personliga rum.

CSCva55584

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att nya värdar inte fick tillgång till installationsguiden för produktivitetsverktygen eller personliga rum när deras nya konton hade skapats.

CSCva19645

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem som innebar att Microsoft Outlook genererade en felaktig HTML-kod i e-postinbjudan till ett WebEx-möte med video (tidigare kallat ”CMR Cloud-möte”) via produktivitetsverktygen.

CSCva10458

3

Meeting Center

Ett problem i Meeting Center där en inringares användarnamn inte visas korrekt i mötet har åtgärdats.

CSCva04705

3

WebEx-administration

Hjälpdokumentationen om ”PhoneCntry”, ”CellCntry”, ”AP1Cntry” och ”AP2Cntry” har uppdaterats, och det har även specificerats att värdet av dessa poster kan innehålla ett understreck (_).

CSCva08905

3

Meeting Center

Ett problem där mötesprogrammet slutar svara när användare använder funktionen ”Ring mig” har åtgärdats.

CSCva10077

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med WebEx- och TelePresence-möten (CMR Hybrid) där video inte kunde användas under hela mötet om WebEx-programmet slutade svara när användaren började delta i mötet.

CSCva29297

3

Produktivitetsverktyg

Ett problem där Windows produktivitetsverktyg visar fel versionsnummer efter en massimplementeringsuppgradering från WBS30 till WBS31.6 har åtgärdats.

CSCva35967

1

Produktivitetsverktyg

Ett problem där Mac-versionen av produktivitetsverktygen inte var kompatibel med 64-bitarsversionen av Microsoft Outlook har åtgärdats.

CSCva37415

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där den aktiva talaren fortfarande visades i endast-VoIP (internettelefoni)-möten även om alternativet ”se vem som talar” hade inaktiverats i webbplatsadministrationen.

CSCva39151

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att användare inte dirigerades till den personligt rum-sidan som de försökte delta i efter att de hade loggat in på webbplatsen. De dirigeras istället till sidan med deras eget personliga rum.

CSCva47519

3

Support Center

Åtgärdade ett problem i Support Center där hjälplänken inte dirigerade användaren till rätt plats.

CSCva49364

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att vissa alternativa värdar inte kunde starta möten när mötena inbegrep flera alternativa värdar.

CSCva49368

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att utloggade användare inte kunde delta i personliga rum som deltagare om värden för det personliga rummet tidigare hade loggat in till rummet via samma webbläsare.

 

CSCuv42317

  
 

3

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Åtgärdade ett problem då produktivitetsverktyg och EMC SourceOne används där Outlook skulle låsa sig om programmet försökte att få tillgång till arkiverade e-postmeddelanden.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.5.20)

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCva06806

3

URL API

Åtgärdade ett problem som innebar att om det primära numret och reservnumret var detsamma så visades numret två gånger.

CSCva04705

3

WebEx-administration

Uppdaterade webbplatsadministrationens hjälpdokument om ”PhoneCntry”, ”CellCntry”, ”AP1Cntry” och ”AP2Cntry” samt specificerade värdet för poster som kan innehålla ett understreck ”_”.

CSCuz98668

2

Training Center

Åtgärdade ett problem i Training Center som innebar att inspelningsbeskrivningar var tillgängliga för obehöriga användare.

CSCva47519

3

Support Center

Åtgärdade ett problem i Support Center där hjälplänken inte dirigerade användaren till rätt plats.

CSCuy93960

3

Training Center

Åtgärdade ett inställningsproblem i Training Center som resulterade i ett konfigurationsfel i praktiska labb när dessa startades.

CSCva32098

3

WebEx-administration

Åtgärdade ett problem som innebar att webbplatsadministratörer inte kunde ange WebACD-inställningar för vissa agenter.

CSCva49364

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att vissa alternativa värdar inte kunde starta möten när mötena inbegrep flera alternativa värdar.

CSCva10458

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att mötesdeltagare felaktigt visades i ett möte när alternativet att kräva inloggning hade valts under schemaläggning av mötet.

CSCva34558

3

Mitt WebEx

Löste en avvikelse inom rapportering som resulterade i att bekräftade deltagare visades i registreringsrapporten men inte i närvarorapporten.

CSCva41330

3

WebEx-administration

Åtgärdade en bugg som innebar att exporterade filer med kommaseparerade värden (CSV-filer) för sessionsfrågor inte fungerade när användarens språk var inställt till japanska.

CSCva58967

2

Meeting Center

Löste ett Internet Explorer 11-problem som innebar att när ett WebEx-möte hade startats så kunde ett sekundärt fönster inte stängas och webbläsaren dirigerade inte till startsidan.

CSCva43164

3

Meeting Center

Löste ett problem som resulterade i att för- och efternamn med japanska tecken inte visades korrekt i e-postmallen för mötesinbjudan.

CSCva54305

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att det inte gick att skapa ett associerat Cisco Spark-rum för uppföljningsdiskussioner när mötet hade avslutats.

CSCva66955

3

Meeting Center

Löste ett problem med en trasig ”Mer”-knapp när man valde en inspelning via Internet Explorer 8.

CSCva58959

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem med uppspelning av WRF-inspelningar (WebEx Recording Format) på Mac OS 10.11.

CSCva72755

3

Meeting Center, inspelning

Löste ett problem som resulterade i att en inspelning inte kunde spelas upp när den hade återställts från papperskorgen.

CSCva19430

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att alternativet Lägg till i kalender felaktigt visades i e-postinbjudningsmallar då detta alternativ hade inaktiverats av webbplatsadministratören.

CSCva49897

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att användares personliga rum-sidor visades som startsida när användarna hade aktiverats för personliga rum av webbplatsadministratören.

CSCva57004

3

Meeting Center

Löste ett problem som resulterade i att det inte gick att komma åt länkar till användares profiler i helskärmsvyn av personliga rum.

CSCva55584

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att nya värdar inte fick tillgång till installationsguiden för produktivitetsverktygen eller personliga rum när deras nya konton hade skapats.

CSCva49368

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att utloggade användare inte kunde delta i personliga rum som deltagare om värden för det personliga rummet tidigare hade loggat in till rummet via samma webbläsare.

CSCva39151

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att användare inte dirigerades till den personligt rum-sidan som de försökte delta i efter att de hade loggat in på webbplatsen. De dirigeras istället till sidan med deras eget personliga rum.

CSCva49998

3

URL API

Åtgärdade ett problem där mötesinbjudningar i produktivitetsverktygen inte hade stöd för %MeetingNumberNS%.

CSCva76928

3

Meeting Center, Training Center och Event Center

Webbsidan har uppdaterats så att papperskorgen för WebEx-inspelningar visas i inspelningslistorna i Meeting Center, Event Center och Training Center.

CSCva25301

3

Mitt WebEx

Åtgärdade ett problem som innebar att alternativet Träffas nu, med vilket man kan starta ett WebEx-möte, inte visades i Cisco Jabber-programmet.

CSCva68666

3

Meeting Center, inspelning

Löste ett problem som innebar att inspelnings-URL:en blev ogiltig när den hade klistrats in i ett Word-dokument.

CSCva83155

3

Meeting Center

Lade till lokaliseringssupport på hjälpsidan för att delta i ett möte, vilken länkas till i e-postmallen med mötesinbjudan.

CSCva85515

3

Event Center

Åtgärdade ett problem i Event Center som innebar att ett systemfel uppstod när en anpassad fråga lades till i registreringsformuläret.

CSCva10077

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med WebEx- och TelePresence-möten (CMR Hybrid) där video inte kunde användas under hela mötet om WebEx-programmet slutade svara när användaren började delta i mötet.

CSCva33344

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem som innebar att kommenteringsverktyget med laserpekare inte spelades in på rätt sätt i inspelningar.

CSCva37415

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där den aktiva talaren fortfarande visades i endast-VoIP (internettelefoni)-möten även om alternativet ”se vem som talar” hade inaktiverats i webbplatsadministrationen.

CSCva10077

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med WebEx- och TelePresence-möten (CMR Hybrid) där video inte kunde användas under hela mötet om WebEx-programmet slutade svara när användaren började delta i mötet.

CSCva37415

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där den aktiva talaren fortfarande visades i endast-VoIP (internettelefoni)-möten även om alternativet ”se vem som talar” hade inaktiverats i webbplatsadministrationen.

CSCva55406

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som resulterade i att filen atwbxui15.dll installerades två gånger.

CSCva43435

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att enhetsnamnet inte visades korrekt i dialogrutan Ljudanslutning när alternativet Ring via dator användes.

CSCva59989

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att inget bekräftelsemeddelande visades när användare försökte dela innehåll från ett videosystem som var anslutet till samma dator som användaren använde för att delta i WebEx-mötet.

CSCva53201

2

Alla center

Åtgärdade ett problem i Windows 10 som innebar att delning av Notepad-programmet under ett möte resulterade i att Notepad-programmet låste sig.

CSCva18698

3

Event Center

Åtgärdade ett problem i Event Center som innebar att om värdens händelsefönster minimerades så minimerades även deltagarnas händelsefönster.

CSCuz83788

3

Alla center

Åtgärdade ett problem i Windows 10, 64-bitar, där skärmdelningen i vissa fall låste sig när en extern kamera aktiverades.

CSCva07057

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem i Meeting Center där KiTTY-programfönstret inte kunde delas via programdelning.

CSCva57334

3

WebEx-administration

Åtgärdat ett formateringsfel i Web Tracer-verktygets loggfiler när operativsystemets språk var inställt på ”franska”.

CSCva63663

3

Training Center

Åtgärdade ett problem i Training Center som innebar att den aktiva talaren fortfarande visades trots att detta alternativ hade inaktiverats globalt på webbplatsen.

CSCva85156

3

Meeting Center, inspelning

Åtgärdade ett problem i Meeting Center där Mac-användare i vissa fall inte kunde starta en inspelning.

CSCva79591

3

Meeting Center och Event Center

Åtgärdade ett problem i Windows 10, 64-bitar, för att säkerställa att rätt .exe-filer tas bort när avinstalleringsprogrammet körs.

CSCva85114

3

Alla center

Åtgärdade ett problem i Windows 10 som resulterade i att vissa sidor inte visades korrekt när en PDF-fil delades.

CSCva08905

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att Meeting Center-programmet slutade svara när användaren valde ljudalternativet Ring mig.

CSCva36015

2

Alla center

Åtgärdade ett problem som innebar att MacBook Air-datorer inte kunde sända eller ta emot video med upplösningen 720 p.

CSCva10559

1

Alla center

Åtgärdade ett problem som innebar att ingen video kunde ses på datorer med enheten Diamond One-Touch Video Capture VC500.

CSCva29719

2

Training Center

Åtgärdade ett problem i Training Center som innebar att Mac-operativsystemet slutade svara när den automatiska tilldelningen av privat möte gjordes och en presentatör delade en fil.

CSCva77415

2

Alla center

Åtgärdade ett problem som innebar att mötesdeltagare i vissa fall inte kunde se andra mötesdeltagares videor, när dessas videor hade låsts av värden.

CSCva43002

2

Cloud Collaboration Management

Åtgärdade ett problem där egenskapen ”SiteID” inte inkluderades i svaret för nya webbplatser.

CSCva58832

2

Cloud Collaboration Management

Åtgärdade ett problem med ytlig validering som innebar att egenskapen ”isValid” returnerades korrekt men med en felaktig felkod, vilket resulterade i att vissa program inte fungerade.

CSCva87133

3

Support Center

Åtgärdat ett problem där CSR-rapporten (kundtjänstrepresentant) inte skapades.

CSCva99409

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där mötet blev inaktivt om värden ännu inte hade anslutit så att den första deltagaren utsågs till värd och den deltagaren sedan lämnade mötet.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.5)

                                                                                                                         
BuggnummerAllvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuz95956

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där HTML-attributet align="top" inte godkändes i beskrivningsfältet.

CSCuz98955

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där textstorleken som använts för beskrivningsfältet inte matchade de andra fälten på sidan.

CSCuz97683, CSCuz88162, CSCuz97693

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där enskilda omröstningsresultat inte kunde sparas.

CSCuz90077

3

Support Center

Åtgärdat ett problem i Support Center där inaktivering av webbplatsadministrationens alternativ ”Tillämpa automatiskt inspelning när mötet startar” orsakade att alternativet ”tillåt överskott” blev otillgängligt.

CSCuz86939

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där administrationens användarrapport inte kunde identifiera interna och externa användare.

CSCuz93821

3

Alla center

Löste ett problem där användare förhindrades från att visa preliminära rapporter från Mitt WebEx.

CSCuy5973

2

Alla center

Löste ett problem där webbläsaren Microsoft Internet Explorer 11 inte kunde nå sidor för personliga rum.

CSCuz88062

3

URL API

Löste ett problem att förstagångsanvändare med mobil inte blev dirigerade till appbutikerna för att hämta WebEx i samband med att de öppnade sina mobila kalenderinbjudningar.

CSCuz71729

3

URL API

Åtgärdat ett problem där en värd inte kunde starta ett Event Center-möte från ett e-postmeddelande om det var schemalagt med produktivitetsverktygen.

CSCva06688

3

URL API

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac inte kunde logga in om användaren eller mötesinformationen innehöll specialtecken.

CSCuz97711

3

Webbplatsadministration

Uppdaterat otydliga strängar angående tjänstebegäran och ny registreringsbegäran på startsidan till webbplatsadministrationen.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Löste ett problem med Internet Explorer 11 på Windows 10 där användare uppmanades att hämta ett program istället för att delta i möten.

CSCva06629

2

Meeting Center

Ytterligare visuella anvisningar tillagda på skärmen Delta i möte i Firefox 47 och senare webbläsare, för att informera användaren om att tillåta körning av ActiveTouch General Container för att kunna delta i WebEx-möten.

CSCva19343

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där webbplatsadministratörer inte kunde tilldela eller ta bort inspelningar när de redigerade användarsidor.

CSCuz75441

3

Training Center

Åtgärdat ett problem i Training Center där ”Stäng av ljud vid inträde” inte fungerade korrekt i endast-VoIP (internettelefoni)-sessioner.

CSCuz83890

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där DLL-filer, i vissa fall, kunde orsaka att klienten kraschade.

CSCuz93003

6

Training Center

Åtgärdat ett problem i Training Center där inte alla deltagare kunde höra ljudet i övningssessioner med endast-VoIP (internettelefoni).

CSCva18277

4

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där pilen för att rulla mellan mötesdeltagarnas miniatyrvideobilder i vissa fall inte visades korrekt.

CSCva29145

3

Meeting Center (Mac)

Åtgärdat ett problem där Meeting Center-programmet låste sig i Mac OS 10.7.5.

CSCva08236

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där registreringslänkar som kopierades från e-postmeddelanden till Microsoft Word inte öppnade registreringssidan utan istället dirigerade användarna till en sida där de ombads ange mötesnumret.

CSCva21304

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där individuella omröstningsresultat, i vissa fall, inte visades korrekt för värden.

CSCva58967

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Microsoft Internet Explorer 11 där sekundära inläsningsskärmar stannade vid 99 %, utan att webbläsaren omdirigerade till landningssidan.

CSCuz45483

3

Alla center

Åtgärdat ett problem i WebEx-inspelningsredigeraren där exportering till WMV-format orsakade ett felmeddelande.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.4)

                                                                                                          

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuz46093

2

Support Center

Åtgärdat ett problem med Support Center där startsidan inför att delta i en session visade felet ”Felaktigt sessionsnummer”, trots att ett giltigt sessionsnummer hade angivits.

CSCuz37244

3

Meeting Center, Training Center, Event Center

Åtgärdade ett problem på sidan Mitt WebEx > Inställningar under ”Schemaläggningsalternativ” där värden inte kunde ange en e-postadress i versaler i fältet för schemaläggningsbehörighet.

CSCuw35518

6

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där personliga rumsinställningar felaktigt ändrades när webbplatsadministratören utförde orelaterade konfigurationsändringar.

CSCuz51523

3

Meeting Center

Sidnumrering har lagts till på sidan Bläddra bland möten för att förebygga hämtning och visning av ett stort antal möten för användaren.

CSCuz51035

2

Training Center

Åtgärdade ett problem i Training Center där erbjudandekoder med senare skapandedatum än inspelningen nekades.

CSCuz33894

3

Produktivitetsverktyg

Undantag i mötesserier som redigerades i produktivitetsverktygen för Windows kunde inte redigeras eller tas bort i produktivitetsverktygen för Mac.

CSCuz41162

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem i Produktivitetsverktyg för Windows där användare inte kunde redigera en Microsoft Outlook-mötesförekomst där alla inbjudna var från TelePresence-rum.

CSCuz34010

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där Produktivitetsverktyg för Mac visade inkonsekventa produktversionsnummer i Om-dialogen och filinformationen.

CSCuz53295

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac inte tillät borttagning av Hybrid-möten i mötesrum för samarbete (CMR) om Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS)-tjänstens URL i webbplatsadministrationen avslutades med ett snedstreck ”/”.

CSCuz53490

3

Produktivitetsverktyg

Användare kunde inte använda Windows produktivitetsverktyg för att schemalägga ett möte åt en annan värd när ett Microsoft Exchange-konto har flera e-postadresser.

CSCuz53729, CSCuz65839

3

Produktivitetsverktyg

Produktivitetsverktygen tog inte bort hybridmöten i mötesrum för samarbete (CMR) när starttiden för mötet passerats.

CSCuz69518

3

Event Center

Åtgärdade ett problem med Event Center som förhindrade köp av program som innehåller fler än 20 livehändelser eller 20 inspelningar.

CSCuz71248

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem i återkommande mötesserier där avbokandet av ett möte innan ett undantagsmöte hindrade värden från att starta undantagsmötet.

CSCuz53635

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där en felaktig flagga visades i dialogrutan ”Alla globala inringningsnummer” när ett kanadensiskt nummer fanns bland avgiftsfria och avgiftsbelagda standardnummer.

 CSCuz69641

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där TSP-ljudwebbplatser endast hade stöd för engelska i Event Center-appen.

CSCuz71844

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där fältet för erbjudandekoden inte visades på betalningssidan för inspelningar.

CSCuz50064

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i WebEx-whiteboardtavlan där användning av textverktyget kunde orsaka att WebEx kraschade.

CSCuz55272

2

Meeting Center

Löste ett problem där en Android-användare ibland kunde inaktivera ljudalternativen för andra mötesdeltagare om Android-användaren deltog i ett TSP-möte innan värden.

CSCuz76048

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem i webbplatsadministrationen där sidan med webbplatsinformation inte kunde visa sid- och programversioner i ett konsekvent versionsformat.

CSCuz80455

2

WebEx-spelare

Åtgärdat ett problem som orsakade att Cisco WebEx-spelaren kraschade under uppspelning av WebEx Recording Format (WRF)-filer.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.3)

                                                                                                                                   

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuy97210

3

Webbplatsadministration

Löst ett problem där webbplatsadministratörer inte kunde utföra import och export av användare på backup-webbplatsen när alternativet ”stöd GSB för att importera/exportera användare” var inaktiverat för webbplatsen, och visade detta meddelande för kunder.

CSCuz01830, CSCuz02900

6

Meeting Center

Löst ett problem som orsakade förvirring beträffande playback-funktionen för partiell inspelning genom att lägga till en inspelningsbeskrivning på sidan Redigera inspelat möte för att förtydliga att specificering av start- och sluttid påverkar både playback-inspelningar och nedladdade inspelningar.

CSCuy96360

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att kunder i Enterprise Edition inte kunde minska gränsen för namngivna värdlicenser genom att öppna ett supportärende, trots att administratören av webbplatsen redan hade inaktiverat några av värdarna på webbplatsen.

CSCuz07967

3

Webbplatsadministration

Löst ett problem i webbplatsadministration där vissa inställningar hade olika värden för Page- och User Export CSV-filerna.

CSCuy89199

3

Meeting Center

För webbplatser som använder TSP-integrerad (Telephony Service Provider) audio kan nu Nigeria väljas som landet eller regionen för uppringningsnumret för ett TSP-audiokonto.

CSCuy58110

3

Meeting Center

Löst ett problem där namnen på mötesdeltagare i vissa fall visades som ”anonyma”.

CSCuz05180

3

Meeting Center

Löst ett problem där menyerna Värd, Anteckning och Dold text inte kunde ses efter att ha skickat värdrollen fram och tillbaka.

CSCuy99245

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem med funktionen ”Generera problemrapport” på Mac där problemrapporten, i vissa fall, inte kunde sparas.

CSCuz09930

3

Meeting Center

Löst ett problem där en felaktig avatar visades på ett videosystem där deltagarnamnet innehåll icke-ASCII-tecken.

CSCuy97252

3

Meeting Center

Löst ett problem i Meeting Center där mötet i vissa fall inte startade vid anslutning via Temporary File Solution.

CSCuz12264

2

Meeting Center

Löst ett mindre displayproblem med avatarer i Mac-versionen av WebEx-mötesapplikationen.

CSCuz09925

3

Meeting Center

Löst ett avatarvisningsproblem mellan TelePresence och Mac i Meeting Center.

CSCuz11063

3

Meeting Center

Löst ett problem under skärmdelning där deltagare inte kunde se presentatörens mus efter att återtagit kontroll.

CSCuz16479

3

Meeting Center

Löst ett problem i WebEx-mötesapplikationen där delning av en mediafil kunde resultera i att audio och video var osynkroniserade för deltagarna.

CSCuz09982

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Produktivitetsverktyg där ett WebEx-möte lades till automatiskt när organisatörer endast ville schemalägga ett Lync-möte.

CSCuz01900

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Produktivitetsverktyg där ett extra streck visades i det kostnadsfria uppringningsnumret vid schemaläggning av ett CMR-hybridmöte (Collaboration Meeting Rooms) med TSP-audio.

CSCuz10195

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i produktivitetsverktygen där alternativtexten Tillåt externa deltagare överlappade med andra alternativ under inställningsfliken ”Träffas nu” i dialogrutan WebEx-inställningar.

CSCuz10189

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i produktivitetsverktygen där etiketten ”Lösenord” överlappade med dess fält under inställningsfliken ”Träffas nu” i dialogrutan WebEx-inställningar.

CSCuy70923

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Produktivitetsverktyg där mötesapplikationen laddades ner när mötet startades från Produktivitetsverktyg, även om mötesapplikationen redan var installerad.

CSCuz14329

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Mac-versionen av Produktivitetsverktyg där en mötesserie inte kunde redigeras om ett av dess tidigare undantag avslutades och togs bort.

CSCuz14421

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i Windows-versionen av produktivitetsverktygen där versionsnumret var inkonsekvent mellan dialogrutan Om och Microsoft Windows-programlistan.

CSCuz01886

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem med produktivitetsverktygen i Windows där alternativet Kom ihåg mig inte fungerade för vissa användare.

CSCuz16038

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem med mötesserier som schemalades med Mac-versionen av produktivitetsverktygen, men där ett av undantagen skapades i Windows-versionen och inte längre kunde redigeras eller tas bort i Mac-versionen av produktivitetsverktygen.

CSCuy86940

3

Produktivitetsverktyg

Blockerat Mac-versionen av Produktivitetsverktyg från redigering av Personligt rum-möten som schemalagts med Windows-versionen av Produktivitetsverktyg, eftersom Personligt rum-möten inte stöds i Mac-versionen av Produktivitetsverktyg för denna version.

CSCuy43861

4

Event Center

Åtgärdat en felstavning av ordet ”Registrering” på Event Center-sidan.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.2)

                                                                                                                                   

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuy45417

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där användare som hade fått CMR Cloud-privilegiet och sedan fått det borttaget fortsatte att få e-postbekräftelser om att de skulle ändra längden på värdens PIN-kod.

CSCux05854

3

Meeting Center

Har lagt till logiken att automatiskt avsluta mötet när värdens schemalagda mötestid har tagit slut och värden inte har deltagit i mötet.

CSCux05861

3

Meeting Center

Har lagt till logik som kräver att värden är närvarande för att användare ska kunna delta i ett möte som värden tidigare har avslutat och som de deltar i igen.

CSCuy44232

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där Event Center inte visade HTML-koden som var inbäddad i beskrivningsfältet för en schemalagd händelse.

CSCuy36106

3

Meeting Center

Lagt till tydliga meddelanden som förklarar varför användare måste återställa eller ställa in ljud-PIN-koden i sina inställningar efter inloggning.

CSCuy44130

3

Training Center

Åtgärdade ett problem där Training Center fortsatte att visa ljudalternativet Andra telekonferenstjänster även om de inte var tillhandahållna eller aktiverade.

CSCuy48342

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där Training Center tillät användare att registrera sig för ett utbildningsmöte som redan hade avslutats.

CSCuy52852

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem med hög CPU-användning i Mac OS X Yosemite under skärm- och programdelning.

CSCuy63652

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem för Mac där ett möte lästes in till 1 % och sedan avslutades på grund av en ogiltig .ini-fil.

CSCuy60621

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användare kunde se mötet i personliga rum ett kort tag innan de kom till lobbyn.

CSCuy31417

3

Support Center

Åtgärdat ett problem i WebACD där användare periodvis fick ett felmeddelande när de försökte delta i flera proxysessioner.

CSCuy11531

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där ett felmeddelande visades i Microsoft Windows10-händelsevisaren när produktivitetsverktygets tjänsteprocess avslutades onormalt.

CSCux49709

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där tiden för mötesserien inte visades korrekt på WebEx-webbplatsen när man schemalade via Microsoft Outlook (tidszonen för Outlook-programmet skiljde sig från tidszonen på WebEx-webbplatsen).

CSCuy52914

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där TelePresence-rummen togs bort om man schemalade ett CMR Hybrid-möte med TelePresence-rum (utan WebEx) och sedan ändrade inställningarna.

CSCuy56725

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem med uppdateringen av mötesserier i Outlook.

CSCuy50949

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem för CMR Hybrid-möten när man redigerade möten med cachen för Microsoft Outlook Exchange inaktiverad.

CSCuy66069

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där WebEx slutade svara när användare försökte schemalägga WebEx-möten med Windows produktivitetsverktyg som hade distribuerats via Microsoft Systems Management Server (SMS).

CSCuy84999 

4

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem med e-postmallar där en variabel var felaktigt översatt till tyska.

CSCuy94980

2

URL API

Återgången till stöd för BackURL argument med HTTP Get-förfrågningar har nu åtgärdats.

CSCuy90778

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med begränsningen av deltagarkapaciteten i personliga rum till 25 i stället för 1 000, på vissa webbplatser.

CSCuy95292

3

Training Center

Åtgärdade ett problem med Training Center relaterat till korrekt visning av Paypal-medel.

CSCuy97907 

3

Event Center

Åtgärdade ett problem med Event Center relaterat till API-schemalagda händelser med väldigt långa lösenord.

CSCuy99659

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem med webbplatsadministrationen på webbplatser där Omtilldela NBR-inspelning är inaktiverat. Webbplatsadministratören bör inte ha möjligheten att omtilldela NBR-inspelning på dessa webbplatser.

CSCuy99660 

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där deltagare fick ett felmeddelande när de klickade på en Delta-länk.

CSCuz10043

2

Event Center

Åtgärdade ett problem med Event Center och visningen av sidan med programuppgifter.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS31.1)

                                                                       
Identifierare Allvarlighetsgrad Område som berörs Beskrivning

CSCux76957

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att användarens e-postadress misstogs för ett Cisco TelePresence-system i Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid-möten som var schemalagda med WebEx produktivitetsverktyg, vilket resulterade i schemaläggningsfel.

CSCux72290

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde delta i ett möte när Windows-proxy var satt till Auto.

CSCux71288

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att CMR Cloud-berättigande inte visades korrekt i alternativen för administrering av WebEx-webbplatsen i värdkonton.

CSCux49709

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att ett återkommande möte som schemalades med produktivitetsverktygen ibland visades med felaktigt datum och tid i WebEx-webbplatsens möteslista.

CSCux45060

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att visningen av TelePresence-rum i produktivitetsverktygen på Mac inte matchade visningen i Cisco TelePresence Management Suite (TMS)-systemet.

CSCux14203

2

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att användare i ett CMR Cloud-möte upplevde att videobilden frös eller kvarlämnade videoartefakter.

CSCux05819

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesdeltagare som använde videokonferenssystem såg den senaste videoaktiverade WebEx-användarens video istället för den aktuella användarens silhuett med endast ljud.

CSCuw80533

2

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att användare såg ett fel angående låg bandbredd i CMR Cloud-möten som hade startats från ett videokonferenssystem.

CSCuw29737

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att en användare vars profilnamn innehöll icke alfabetiska tecken inte kunde delta i ett möte via ett temporärt program.

CSCuv62624

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att ljud saknades i en CMR Hybrid-mötesinspelning.

CSCuy00213

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte svarade efter att ett nätverkscertifieringsfel upptäcktes vid uppdatering till en senare version av produktivitetsverktygen.

CSCux77950

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat i produktivitetsverktygen som innebar att schemaläggningen av ett möte i Event Center inte motsvarade den franska e-postmallen till inbjudan.

CSCux86148

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i produktivitetsverktygen där strängen för Cloud Collaboration Management-portalen inte tillämpades på e-postmallen ”möte pågår” i det personliga rummet.

 

Attachments

  Outcomes