חפש אנשי קשר ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 25, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ניתן לחפש אנשי קשר מחלון הרכזת. חפש באמצעות שם המשפחה המלא והשם הפרטי המלא, כגון McKenzie, Adam, או באמצעות שם המשפחה המלא וחלק מהשם הפרטי על-מנת לקבל את כל ההתאמות הרלוונטיות, כגון McKenzie, A. בחלק מהפריסות של Jabber, ניתן גם לחפש באמצעות חלק משם המשפחה וחלק מהשם הפרטי, כגון McKen, A.
Attachments

    Outcomes