Προώθηση φωνητικών μηνυμάτων στο Cisco Jabber for Windows 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Μπορείτε να προωθήσετε ένα φωνητικό μήνυμα στην καρτέλα Φωνητικά μηνύματα, σε μία ή περισσότερες επαφές σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εγγράψετε το μήνυμά σας για αποστολή μαζί με ένα προωθούμενο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή. Μπορείτε να ακούσετε το εγγεγραμμένο μήνυμά σας και να εγγράψετε εκ νέου το μήνυμά σας εάν είναι επιθυμητό.

  

Οι παραλήπτες λαμβάνουν το προωθημένο φωνητικό μήνυμα στην καρτέλα τους Φωνητικά μηνύματα, και αυτό εμφανίζεται ως ένα κανονικό νέο φωνητικό μήνυμα με το όνομα της επαφής που το έστειλε και το αναγνωριστικό "FW:" . Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή, το μήνυμά σας αναπαράγεται πρώτο, ακολουθούμενο από το αρχικό μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή.

  

Η προώθηση μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματός σας.

  

        
1    Κάντε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή στην καρτέλα Φωνητικά μηνύματα.
2    Κάντε κλικ στο Προώθηση φωνητικού μηνύματος. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προώθηση φωνητικού μηνύματος.
3    (Προαιρετικό) Εάν επιθυμείτε να εγγράψετε το μήνυμά σας για αποστολή μαζί με το μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, κάντε κλικ στο Εγγραφή. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του μηνύματός σας και να το εγγράψετε ξανά εάν είναι επιθυμητό.
4    Στο παράθυρο αναζήτησης, κάντε αναζήτηση για τις επαφές στις οποίες επιθυμείτε να προωθήσετε το μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή. Μπορείτε να προωθήσετε μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή σε πολλαπλές επαφές.
5    Κάντε κλικ στο Αποστολή.
 


Attachments

    Outcomes