ฝากสายข้อความเสียงใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถส่งต่อข้อความเสียงในแท็บข้อความเสียงของคุณ โดยสามารถส่งให้ผู้ติดต่อของคุณมากกว่าหนึ่งราย คุณยังสามารถเลือกบันทึกข้อความของคุณเองเพื่อส่งไปพร้อมกับข้อความเสียงที่ฝากไว้ คุณสามารถฟังข้อความที่บันทึกไว้ของคุณและบันทึกข้อความของคุณใหม่หากคุณต้องการ

  

ผู้รับจะได้รับข้อความเสียงที่ฝากไว้ในแท็บข้อความเสียงของตน และจะปรากฏเป็นข้อความเสียงใหม่ตามปกติพร้อมชื่อผู้ติดต่อที่ส่งข้อความมาให้ ตัวระบุ ฟลังจากคลิกที่ปุ่ม เล่น ข้อความข้อคุณจะปรากฏก่อนตามด้วยข้อความเสียงดั้งเดิม

  

ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องเปิดใช้งานการส่งต่อข้อความเสียง

  

        
1    คลิกขวาที่ข้อความเสียงในแท็บข้อความเสียง
2    คลิก ส่งต่อข้อความเสียง กล่อง ส่งต่อข้อความเสียง จะปรากฏขึ้น
3    (ไม่จำเป็นต้องเลือก) หากคุณต้องการบันทึกข้อความของคุณเองเพื่อส่งไปพร้อมกับข้อความเสียง ให้คลิกบันทึก คุณสามารถย้อนเล่นข้อความของคุณและบันทึกข้อความใหม่อีกครั้งได้หากต้องการ
4    ในกล่องการค้นหา ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความเสียงไปให้ คุณสามารถส่งต่อข้อความเสียงไปยังผู้ติดต่อหลายรายได้
5    คลิก ส่ง
 


Attachments

    Outcomes