ปุ่มลัดคีย์บอร์ดของ Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 25, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

คู่มือปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลัก

ปุ่มลัดหลัก หมายถึง คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในคอมพิวเตอร์ของคุณจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันเฉพาะใดเพื่อใช้ปุ่มลัด

การดำเนินการปุ่มลัดคีย์บอร์ด

เข้าถึงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ (ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานหน้าต่างที่เทียบชิดขอบของคุณแล้วใน View (ดู) > Show docked window (แสดงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ))

CTRL + Shift + ?
เปิดเมนูคลิกขวา

Shift + F10

หน้าต่างฮับ

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Calls (การโทร)

CTRL + 2

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Voicemail (ข้อความเสียง)

CTRL + 3

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Meetings (การประชุม)

CTRL + 4

เพิ่มผู้ติดต่อ

CTRL + SHIFT + D

แสดง/ซ่อนภาพของผู้ติดต่อ

CTRL + SHIFT + T

แสดงผู้ติดต่อที่ออฟไลน์

CTRL + SHIFT + H

ทำให้หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber ชัดขึ้น

CTRL + /

สายโทรเข้า

การดำเนินการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCTRL + L
ปฏิเสธสายCTRL + D
รับสายด้วยการแชทCTRL + R

สายที่ใช้งานอยู่

การดำเนินการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรใหม่CTRL + E
วางสายCTRL + K
เข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอCTRL + SHIFT + F
แสดงหรือซ่อนวิดีโอภาพตัวเองCTRL + SHIFT + B
ปิดหรือเปิดเสียงของคุณCTRL + ลูกศรลง
เริ่มต้นหรือหยุดวิดีโอCTRL + SHIFT + V
ชิดขอบหรือไม่ชิดขอบหน้าต่างการโทรCTRL + ALT + P
พักสายหรือพูดสายต่อCTRL + SHIFT + H
เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์CTRL + SHIFT + K

ใส่ตัวเลขบนแป้นพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

ปุ่มลัดนี้ไม่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมเสมือน

เพิ่มระดับเสียงเพิ่มครั้งละ 1%: CTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรขึ้น

เพิ่มครั้งละ 10%: CTRL + SHIFT + Page Up

ระดับเสียงสูงสุด: CTRL + SHIFT + HOME

ลดระดับเสียงลดครั้งละ 1%: CTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรลง

ลดครั้งละ 10%: CTRL + SHIFT + Page Down

ระดับเสียงต่ำสุด: CTRL + SHIFT + End

เปิดหรือปิดเมนู More (เพิ่มเติม)CTRL + SHIFT + Plus
เปิดเมนู Merge (รวมสาย) เมื่อพักสายอยู่CTRL + M
โอนสายCTRL + SHIFT + T
เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์CTRL + SHIFT + C

ข้อความโต้ตอบแบบทันที

การดำเนินการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ปิดหน้าต่างแชทCTRL + W
แบบอักษรตัวหนาCTRL + B
แบบอักษรตัวเอียงCTRL + I
ขีดเส้นใต้CTRL + U
คัดลอกCTRL + C
วางCTRL + V
ตัดCTRL + X
เลิกทำCTRL + Z
ทำซ้ำCTRL + Y

การจับภาพหน้าจอ

หากต้องการจับภาพหน้าจอโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังแผงควบคุม Send a screen capture (ส่งการจับภาพหน้าจอ) บนหน้าต่าง Conversations (การสนทนา)

  2. แตะที่ Space bar

  3. กด Space bar ค้างไว้ แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นพื้นที่หน้าจอบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ

  4. ปล่อย Space bar เพื่อจับภาพหน้าจอแล้ววางลงในหน้าต่างแชทของคุณ

  5. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งการจับภาพหน้าจอ
Attachments

    Outcomes