ค้นหาผู้ติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 25, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อจากหน้าต่างฮับของคุณ ค้นหาชื่อเต็มและนามสกุล เช่น McKenzie, Adam หรือค้นหาโดยใส่นามสกุลและชื่อบางส่วนเพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมดกลับมา เช่น McKenzie, A สำหรับการปรับใช้ Jabber บางลักษณะ คุณจะสามารถค้นหาด้วยนามสกุลบางส่วนและชื่อบางส่วนได้ด้วย เช่น McKen, A
Attachments

    Outcomes