Klávesové zkratky v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 25, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Globální klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky znamenají, že můžete zkratky použít odkudkoliv v počítači. K použití zkratky není třeba otevřít konkrétní okno nebo aplikaci.

ČinnostKlávesová zkratka

Otevřete ukotvené okno (nejprve zajistěte, že vaše ukotvené okno je povoleno v položce Zobrazení > Zobrazit ukotvené okno.

CTRL + Shift + ?
Otevřete nabídku kliknutím pravým tlačítkem

Shift + F10

Okno rozhraní

Přejděte na kartu Hovory a vyberte ji

CTRL + 2

Přejděte na kartu Hlasová schránka a vyberte ji

CTRL + 3

Přejděte na kartu Schůzky a vyberte ji

CTRL + 4

Přidat kontakt

CTRL + SHIFT + D

Zobrazit/skrýt obrázky kontaktu

CTRL + SHIFT + T

Zobrazit offline kontakty

CTRL + SHIFT + H

Zobrazit hlavní okno aplikace Cisco Jabber na displeji

CTRL + /

Příchozí hovory

ČinnostKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCTRL + L
Odmítnutí hovoruCTRL + D
Odpověď na hovor s chatemCTRL + R

Aktivní hovory

ČinnostKlávesová zkratka
VolatCTRL + E
Ukončit hovorCTRL + K
Aktivace nebo opuštění režimu celé obrazovkyCTRL + SHIFT + F
Zobrazení nebo skrytí videa autoportrétuCTRL + SHIFT + B
Ztišení nebo obnovení zvukuCTRL + šipka dolů
Spuštění nebo zastavení videaCTRL + SHIFT + V
Ukotvení nebo zrušení ukotvení okna voláníCTRL + ALT + P
Podržení nebo obnovení hovorůCTRL + SHIFT + H
Otevření nebo zavření klávesniceCTRL + SHIFT + K

Zadejte čísla na klávesnici pomocí klávesnice.

Tato zkratka není dostupná ve virtuálních prostředích.

Zvýšení hlasitostiZvýšit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Zvýšit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Up

Maximální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + Home

Snížit hlasitostSnížit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka dolů

Snížit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Down

Minimální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + End

Otevření nebo zavření nabídky DalšíCTRL + SHIFT + Plus
Otevření nabídky Sloučit při podržení hovorůCTRL + M
Přepojí hovorCTRL + SHIFT + T
Uskutečnění konferenčního hovoruCTRL + SHIFT + C

Rychlé zprávy

ČinnostKlávesová zkratka
Uzavření okna chatuCTRL + W
Tučné písmoCTRL + B
KurzívaCTRL + I
PodtrženíCTRL + U
KopírovatCTRL + C
VložitCTRL + V
VyjmoutCTRL + X
ZpětCTRL + Z
ZnovuCTRL + Y

Snímky obrazovky

Chcete-li pořídit snímky obrazovky pomocí klávesnice, proveďte následující:

  1. Použijte klávesu Tab k otevření ovládání Odeslat snímek obrazovky v okně Konverzace.

  2. Klepněte na mezerník.

  3. Podržte mezerník a ke zvýraznění oblasti obrazovky, jejíž snímek chcete vytvořit, použijte klávesy se šipkami.

  4. Uvolněním mezerníku vytvořte snímek obrazovky a vložte jej do okna chatu.

  5. Stisknutím klávesy Enter odešlete snímek obrazovky.
Attachments

    Outcomes