קיצורים ללוח המקשים ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 25, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

מקשים גלובליים לקיצורים בלוח המקשים

המשמעות של קיצורים גלובליים היא שניתן להשתמש בהם מכל מקום במחשב, אין צורך שחלון או יישום ספציפיים יהיו פתוחים כדי להשתמש בקיצור.

פעולהקיצור ללוח המקשים

גש לחלון המעוגן (ראשית וודא שהחלון המעוגן מופעל בתצוגה > הצג חלון מעוגן.

CTRL + Shift + ?
פתח את תפריט הלחיצה הימנית

Shift + F10

חלון רכזת

עבור לכרטיסייה שיחות ובחר אותה

CTRL + 2

עבור לכרטיסייה תא קולי ובחר אותה

CTRL + 3

עבור לכרטיסייה פגישות ובחר אותה

CTRL + 4

הוסף איש קשר

CTRL + SHIFT + D

הצג/הסתר תמונות של אנשי הקשר

CTRL + SHIFT + T

הצג אנשי קשר שאינם מקוונים

CTRL + SHIFT + H

העבר את המיקוד אל החלון הראשי של Cisco Jabber

CTRL + /

שיחות נכנסות

פעולהקיצור ללוח המקשים
ענה לשיחהCTRL + L
דחה שיחותCTRL + D
השב לשיחות עם צ'אטCTRL + R

שיחות פעילות

פעולהקיצור ללוח המקשים
החל שיחהCTRL + E
סיים שיחותCTRL + K
היכנס למצב מסך מלא או צא ממנוCTRL + SHIFT + F
הצג או הסתר וידאו תצוגה עצמיתCTRL + SHIFT + B
השתק או בטל השתקה של השמעCTRL + חץ למטה
התחל וידאו או עצור אותוCTRL + SHIFT + V
עגון או בטל את עגינת חלון השיחהCTRL + ALT + P
החזק או חדש את השיחהCTRL + SHIFT + H
פתח או סגור את לוח המקשיםCTRL + SHIFT + K

הזן ספרות בלוח המקשים באמצעות המקלדת

קיצור הדרך אינו זמין בסביבות וירטואליות

הגבר את עוצמת הקולהגבר ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למעלה

הגבר ב-10%: CTRL + SHIFT + דף למעלה

רמת עוצמת קול מרבית: CTRL + SHIFT + HOME

החלש את עוצמת הקולהחלש ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למטה

החלש ב-10%: CTRL + SHIFT + דף למטה

רמת עוצמת קול מינימלית: CTRL + SHIFT + End

פתח את התפריט 'עוד' או סגור אותוCTRL + SHIFT + פלוס
פתח את התפריט 'מזג' כששיחות בהמתנהCTRL + M
העברת שיחהCTRL + SHIFT + T
התחלת שיחת ועידהCTRL + SHIFT + C

הודעות מיידיות

פעולהקיצור ללוח המקשים
סגור את חלון הצ'אטCTRL + W
גופן מודגשCTRL + B
גופן נטויCTRL + I
קו תחתוןCTRL + U
העתקCTRL + C
הדבקCTRL + V
גזורCTRL + X
בטלCTRL + Z
בצע שובCTRL + Y

צילום מסכים

כדי לצלם מסך באמצעות המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:

  1. השתמש במקש Tab כדי לנווט אל הבקרה שלח צילום מסך בחלון שיחות.

  2. הקש על המקש 'רווח'

  3. החזק את המקש 'רווח' לחות והשתמש במקשי החצים כדי לסמן את אזור המסך שאתה רוצה לצלם.

  4. שחרר את המקש 'רווח' כדי לצלם תמונה של המסך ולהדביק אותה בחלון הצ'אט.

  5. לחץ על Enter כדי לשלוח את צילום המסך.
Attachments

    Outcomes