חייג לאנשי קשר באמצעות SIP URI ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ניתן להשתמש בחיוג URI כדי לבצע שיחות וליישב אנשי קשר באמצעות 'מזהה משאבים אחיד' (URI). לדוגמה, למשתמשת בשם Anita Perez יש את ה-SIP URI הבא המשויך למספר הספרייה שלה: aperez@example.com. חיוג URI מאפשר להתקשר ל-Anita באמצעות ה-SIP URI במקום להשתמש במספר הספרייה שלה.

ניתן גם לשלוח צלילי DTMF באמצעות ה-SIP URI.

על מנהל הנערכת להפעיל חיוג URI.

חיוג לאיש קשר באמצעות SIP URI:
  • הזן את ה-SIP URI ולחץ על לחצן השיחה.

    תוצאות מתאימות יוצגו תוך כדי הקלדה.

  • כדי לשלוח צלילי DTMF, הזן את ה-SIP URI המלא ואחריו צלילי DTMF. לדוגמה, כדי לחייג אל Anita Perez בשלוחה 1234, הזן aperez@example.com,1234.Attachments

    Outcomes