Usnadnění přístupu v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Podpora nástrojů pro čtení obrazovky

   

Od verze 10.6 podporuje aplikace Cisco Jabber pro systém Windows čtečku obrazovek JAWS 15 nebo JAWS 16 v operačním systému Windows 7 nebo 8.

    

Chcete-li spustit čtečku JAWS s klientem, musíte stáhnout skript. Skripty a referenčního průvodce můžete stáhnout ze stránky stahování softwaru Cisco Jabber. Budete potřebovat soubor CiscoJabber-JAWs-Scripts.<poslední verze>.zip.   

    

Ikony s usnadněním přístupu

Ikony s usnadněním přístupu zobrazují dostupnost pomocí symbolů.

Chcete-li používat ikony s usnadněním přístupu, vyberte položku Zobrazit > Zobrazit ikony dostupnosti přístupu.

Standardní ikony a ikony s usnadněním přístupu najdete v následující tabulce:
                     
Standardní ikona       Ikona s usnadněním přístupu       Popis      
                     

K dispozici       

       
                     

Jsem pryč       

       
                     

Funkce Nerušit

       
                     

Není k dispozici       

       

Navigace pomocí klávesnice

   
K navigaci mezi položkami stiskněte klávesu Tab a klávesy se šipkami:      
 •      

  Hlavní okno aplikace Cisco Jabber     

       

 •      

  Okna konverzace     

       

 •      

  Okna volání     

       

 •      

  Seznamy kontaktů     

       

 •      

  Okno Možnosti         

       

 •      

  Ukotvené okno     

       

    
    
    

Tip


     
     
 •       

  K otevření seznamů a jednotlivých komponent použijte klávesy se šipkami.      

        

 •       

  K procházení obecnou oblastí použijte klávesu Tab a k návratu zpět klávesy Shift + Tab.

        

 •      

  Pokud vedete více konverzací zároveň, použijte k navigaci mezi okny konverzací zkratku Ctrl + Tab.

       

 •       

  Chcete-li vybrat položky v oknech nebo spustit konverzace s kontakty v seznamu kontaktů, stiskněte klávesu Enter.

        

    
    
    
    

Ovládací prvky procházení hovorů

       
Chcete-li procházet mezi ovládacími prvky hovorů v oknech volání, proveďte následující:   
 1.      

  Použijte k přepínání mezi ovládacími prvky hovorů klávesu Tab.     

       

 2.      

  K otevření sekundárních nabídek ovládání stiskněte klávesu Mezerník nebo Enter.

       

 3.      

  Nastavení upravte pomocí kláves se šipkami.

       

 4.      

  Stisknutím klávesy Esc opusťte vedlejší nabídky ovládání.     

       

    
    

Procházení seznamů kontaktů

       
Když přejdete do seznamu kontaktů pomocí klávesy Tab, naleznete zde skupiny a kontakty. Při procházení mezi skupinami a kontakty:   
 •      

  Použijte šipku doleva a doprava k rozbalení a sbalení skupin.     

       

 •      

  Použijte šipku dolů k procházení skupin.     

       

 •      

  Použijte šipku nahoru a dolů k procházení kontakty ve skupině.     

       

    
    
 

Attachments

  Outcomes