Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Windows 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Υποστήριξη αναγνώστη οθόνης

   

Από την έκδοση 10.6, το Cisco Jabber for Windows υποστηρίζει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS 15 ή JAWS 16 σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή 8.

    

Πρέπει να κάνετε λήψη μιας δέσμης ενεργειών για να λειτουργήσετε το JAWS με την εφαρμογή. Μπορείτε να κάνετε λήψη των δεσμών ενεργειών και του οδηγού αναφοράς από την τοποθεσία λήψης λογισμικού Cisco Jabber. Το αρχείο που χρειάζεστε ονομάζεται CiscoJabber-JAWs-Scripts.<latest-version>.zip.   

    

Εικονίδια προσβασιμότητας

Τα εικονίδια προσβασιμότητας χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια προσβασιμότητας, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση εικονιδίων προσβάσιμης παρουσίας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια προσβασιμότητας:
                     
Τυπικό εικονίδιο       Εικονίδιο προσβασιμότητας       Περιγραφή      
                     

Διαθέσιμος       

       
                     

Λείπει       

       
                     

Μην ενοχλείτε

       
                     

Μη διαθέσιμος       

       

Πλοήγηση πληκτρολογίου

   
Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου των στοιχείων στο:      
 •      

  Κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber     

       

 •      

  Παράθυρα συνομιλίας     

       

 •      

  Παράθυρα κλήσης     

       

 •      

  Λίστες επαφών     

       

 •      

  Παράθυρο επιλογών         

       

 •      

  Αγκυρωμένο παράθυρο     

       

    
    
    

Συμβουλή


     
     
 •       

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για πρόσβαση στις λίστες και στα επιμέρους στοιχεία.      

        

 •       

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για πλοήγηση στη γενική περιοχή, και το Shift + Tab για πλοήγηση προς τα πίσω.

        

 •      

  Χρησιμοποιήστε το Ctrl +Tab για πλοήγηση στα παράθυρα συνομιλίας όταν έχετε πολλές συνομιλίες σε εξέλιξη.

       

 •       

  Πατήστε Enter για επιλογή στοιχείων σε παράθυρα ή εκκίνηση συνομιλιών με επαφές στη λίστα επαφών σας.

        

    
    
    
    

Πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης

       
Για πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης στα παράθυρα κλήσης, κάντε τα ακόλουθα:   
 1.      

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων ελέγχου κλήσης.     

       

 2.      

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή Enter για να ανοίξετε τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

       

 3.      

  Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρα βέλους.

       

 4.      

  Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.     

       

    
    

Πλοήγηση στις λίστες επαφών

       
Όταν πλοηγείστε στη λίστα επαφών με το πλήκτρο Tab, υπάρχουν ομάδες και επαφές. Για πλοήγηση στις ομάδες και επαφές,   
 •      

  Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλος για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τις ομάδες.     

       

 •      

  Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για πλοήγηση στις ομάδες.     

       

 •      

  Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για πλοήγηση στις επαφές σε μια ομάδα.     

       

    
    
 

Attachments

  Outcomes