Dostępność w aplikacji Cisco Jabber dla Windows 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Obsługa czytnika ekranu

   

Począwszy od wersji 10.6 program Cisco Jabber for Windows obsługuje czytnik ekranu JAWS 15 i JAWS 16 w systemach operacyjnych Windows 7 i 8.

    

Aby uruchomić czytnik JAWS z klientem, należy pobrać odpowiedni skrypt. Skrypty i podręcznik referencyjny można pobrać ze strony z oprogramowaniem Cisco Jabber do pobrania. Plik, który należy pobrać, nosi nazwę CiscoJabber-JAWs-Scripts.<najnowsza-wersja>.zip.   

    

Ikony dostępności

Ikony dostępności prezentują dostępność za pomocą symboli.

Aby używać ikon dostępności, wybierz kolejno opcje Wyświetl > Wyświetl ikony dostępności dla obecności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony i ikony dostępności:
                     
Ikona standardowa       Ikona dostępności       Opis      
                     

Dostępny       

       
                     

Z dala od komputera       

       
                     

Nie przeszkadzać

       
                     

Niedostępny       

       

Nawigacja za pomocą klawiatury

   
Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek można przemieszczać się między elementami w:      
 •      

  głównym oknie programu Cisco Jabber     

       

 •      

  oknach rozmowy     

       

 •      

  oknach połączeń     

       

 •      

  listach kontaktów     

       

 •      

  oknie Opcje         

       

 •      

  zadokowanym oknie     

       

    
    
    

Wskazówka


     
     
 •       

  Listy i poszczególne składniki są dostępne za pomocą klawiszy strzałek.      

        

 •       

  Klawisz Tab umożliwia przemieszczanie się po ogólnym obszarze. Do przemieszczania się wstecz służy kombinacja Shift + Tab.

        

 •      

  Kombinacja Ctrl + Tab umożliwia przemieszczanie się między oknami rozmów, gdy jest ich wiele.

       

 •       

  Klawisz Enter służy do wybierania elementów w oknach i rozpoczynania czatu z kontaktami na liście kontaktów.

        

    
    
    
    

Przemieszczanie się po elementach sterujących połączeniem

       
Aby przemieszczać się między elementami sterującymi połączeniem w oknach połączeń:   
 1.      

  Klawisz Tab służy do przechodzenia między elementami sterującymi połączeniem.     

       

 2.      

  Klawisze Spacja i Enter umożliwiają otwarcie dodatkowych menu elementów sterujących.

       

 3.      

  Ustawienia można zmieniać za pomocą klawiszy strzałek.

       

 4.      

  Klawisz Esc umożliwia zamknięcie dodatkowych menu elementów sterujących.     

       

    
    

Przemieszczanie się na listach kontaktów

       
Podczas przemieszczania się za pomocą klawisza Tab można przechodzić między grupami i kontaktami. Aby przechodzić między grupami i kontaktami:   
 •      

  Grupy można rozwijać i zwijać za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo.     

       

 •      

  Klawisz strzałki w dół umożliwia przemieszczanie się między grupami.     

       

 •      

  Klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają przemieszczanie się między kontaktami w grupie.     

       

    
    
 

Attachments

  Outcomes