Εισαγωγή επαφών στο Cisco Jabber for Windows 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Μπορείτε να εισαγάγετε λεπτομέρειες επαφών στο Jabber από το Gmail, Microsoft Outlook και IBM Notes. Μπορείτε να εισαγάγετε λίστες επαφών σε μορφές .xml, .vcf ή .csv.

  

     
1    Από το κεντρικό παράθυρο, ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις και μεταβείτε στο Αρχείο > Εισαγωγή επαφών.
2    Επιλέξτε το αρχείο σας και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα.
 

 

Το Jabber εισάγει τις επαφές από το αρχείο. Οι επαφές είναι διαθέσιμες στη λίστα επαφών σας Jabber.

  
 


Attachments

    Outcomes