נגישות ב-Cisco Jabber for Windows 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

תמיכה בקורא מסכים

   

החל ממהדורה 10.6, Cisco Jabber for Windows תומכת בקורא המסך JAWS 15 או JAWS 16 במערכת הפעלה Windows 7 או 8.

    

יש להוריד קובץ script על-מנת להריץ JAWS עם הלקוח. ניתן להוריד את קובצי ה-script ואת המדריך לעיון מאת הורדות התוכנה של Cisco Jabber. שם הקובץ שאתה צריך הוא CiscoJabber-JAWs-Scripts.<הגרסה האחרונה>.zip.   

    

סמלי נגישות

סמלי נגישות הם סימנים להצגת זמינות.

כדי להשתמש בסמלי נגישות, בחר תצוגה > הצג סמלי presence נגישים.

הטבלה הבאה מציגה סמלים סטנדרטיים וסמלי נגישות:
                     
סמל סטנדרטי       סמל נגישות       תיאור      
                     

זמין       

       
                     

לא נמצא       

       
                     

נא לא להפריע

       
                     

לא זמין       

       

ניווט במקלדת

   
לחץ על המקש Tab ועל מקשי החיצים די לנווט בפריטים בתוך:      
 •      

  חלון Cisco Jabber ראשי     

       

 •      

  חלונות צ'אט     

       

 •      

  חלונות שיחה     

       

 •      

  רשימות אנשי קשר     

       

 •      

  חלונות אפשרויות         

       

 •      

  חלון מעוגן     

       

    
    
    

עצה


     
     
 •       

  השתמש במקשי החיצים כדי לגשת לרשימות ולרכיבים אינדיבידואליים.      

        

 •       

  השתמש במקש Tab כדי לנווט באזור הכללי, וב-Shift + Tab כדי לחזור אחורה.

        

 •      

  השתמש ב-Ctrl +Tab כדי לנווט בין חלונות של שיחות כשאתה נמצא במספר שיחות.

       

 •       

  לחץ על Enter כדי לבחור פריטים בחלונות או כדי להתחיל צ'אטים עם אנשי קשר שברשימת אנשי הקשר.

        

    
    
    
    

ניווט בפקדי שיחה

       
כדי לנווט בין פקדי שיחות בחלונות שיות, בצע את הפעולות הבאות:   
 1.      

  השתמש במקש Tab כדי לעבור בין פקדי שיחה.     

       

 2.      

  לחץ על המקש Space או Enter כדי לפתוח תפריטי בקרה משניים.

       

 3.      

  התאם הגדרות באמצעות מקשי החיצים.

       

 4.      

  לחץ על המקש Esc כדי לצאת מתפריטי בקרה משניים.     

       

    
    

ניווט ברשימות אנשי קשר

       
כשתנווט ברשימת אנשי הקשר באמצעות המקש Tab, יהיו בה קבוצות ואנשי קשר. כדי לנווט בין קבוצות ואנשי קשר,   
 •      

  השתמש בחץ השמאלי ובחץ הימני כדי להרחיב קבוצות ולכווץ אותן.     

       

 •      

  השתמש בלחץ למעלה כדי לנווט בין קבוצות.     

       

 •      

  השתמש בלחץ למעלה ובחץ למטה כדי לנווט בין אנשי קשר בקבוצה.     

       

    
    
 

Attachments

  Outcomes