สถานะการติดต่อ ใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

การรองรับตัวอ่านหน้าจอ

   

จากการเปิดตัวของ Cisco Jabber สำหรับ Windows 10.6 รองรับตัวอ่านหน้าจอ JAWS 15 หรือ JAWS 16 บนระบบปฏบัติการ Windows 7 หรือ 8 

    

คุณต้องดาวน์โหลดสคริปต์จากลูกค้าเพื่อใช้งาน JAWS คุณสามารถดาวน์โหลดสคริปต์และคู่มืออ้างอิงจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Cisco Jabber คุณต้องมีไฟล์ที่มีชื่อว่า CiscoJabber-JAWs-Scripts<latest-version>.zip   

    

ไอคอนสถานะการติดต่อ

ไอคอนสถานะการติดต่อใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงการใช้งาน

หากต้องการใช้ไอคอนสถานะการติดต่อ ให้เลือกดู > แสดงไอคอนสถานะการติดต่อปัจจุบัน

ตารางข่างล่างแสดงไอคอนมาตรฐานและสถานะที่สามารถติดต่อได้
                     
ไอคอนมาตรฐาน       ไอคอนสถานะการติดต่อ       คำอธิบาย      
                     

ว่าง       

       
                     

ไม่อยู่       

       
                     

ห้ามรบกวน

       
                     

ไม่สามารถติดต่อได้       

       

การนำทางด้วยคีย์บอร์ด

   
กดที่ปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อนำทางไปยังรายการ:      
 •      

  หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber      

       

 •      

  หน้าต่างแชต     

       

 •      

  หน้าต่างการโทร     

       

 •      

  รายชื่อผู้ติดต่อ     

       

 •      

  หน้าต่างตัวเลือก         

       

 •      

  หน้าต่างที่เทียบชิดขอบ     

       

    
    
    

เคล็ดลับ


     
     
 •       

  ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเข้าถึงรายการและรายละเอียดส่วนตัว      

        

 •       

  ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังพื้นที่ทั่วไป และกด Shift + Tab เพื่อย้อนกลับ

        

 •      

  ใช้ปุ่ม Ctrl +Tab เพื่อนำทางไปยังหน้าต่างการสนทนาเมื่อคุณมีการสนทนาหลายรายการ

       

 •       

  กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกรายการบนหน้าต่างหรือเริ่มการแชทกับผู้ติดต่อในรายการชื่อผู้ติดต่อของคุณ

        

    
    
    
    

แผงควบคุมการโทร

       
หากต้องการไปยังแผงควบคุมการโทรบนหน้าต่างการโทร ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:   
 1.      

  ใช้ปุ่ม Tab เพื่อสลับระหว่างแผงควบคุมการโทร     

       

 2.      

  กดปุ่ม Space หรือปุ่ม Enter เพื่อเปิดเมนูควบคุมย่อย

       

 3.      

  ปรับการตั้งค่าด้วยปุ่มลูกศร

       

 4.      

  กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเมนูควบคุมย่อย     

       

    
    

การไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ

       
เมื่อคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อด้วยปุ่ม Tab จะมีกลุ่มและชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการสลับระหว่างกลุ่มและชื่อผู้ติดต่อ   
 •      

  ใช้ลูกศรซ้ายและขวาเพื่อขยายหรือย่อกลุ่ม     

       

 •      

  ใช้ลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังกลุ่ม     

       

 •      

  ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังผู้ติดต่อในกลุ่ม     

       

    
    
 

Attachments

  Outcomes