Klávesové zkratky v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.8

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Klávesy globálních klávesových zkratek

Globální zkratky znamenají, že můžete používat zkratky odkudkoliv v počítači; pro použití zkratky nemusí být otevřené konkrétní okno ani aplikace.

ČinnostKlávesová zkratka

Otevřít ukotvené okno (nejprve ověřte, zda je ukotvené okno povoleno v nabídce Zobrazení > Zobrazit ukotvené okno.

CTRL + Shift + ?
Otevřít nabídku kliknutím pravým tlačítkem

Shift + F10

Okno rozhraní

Přejít na kartu Hovory a vybrat ji

CTRL + 2

Přejít na kartu Hlasová zpráva a vybrat ji

CTRL + 3

Přejít na kartu Schůzky a vybrat ji

CTRL + 4

Přidat kontakt

CTRL + SHIFT + D

Zobrazit/skrýt obrázky kontaktů

CTRL + SHIFT + T

Zobrazit offline kontakty

CTRL + SHIFT + H

Vyvolat hlavní okno aplikace Cisco Jabber

CTRL + /

Příchozí hovory

ČinnostKlávesová zkratka
Přijmout hovorCTRL + L
Odmítnout hovorCTRL + D
Odpovědět na hovor pomocí konverzaceCTRL + R

Aktivní hovory

ČinnostKlávesová zkratka
VolatCTRL + E
Ukončit hovorCTRL + K
Zahájit nebo opustit režim celé obrazovkyCTRL + SHIFT + F
Zobrazit nebo skrýt video autoportrétuCTRL + SHIFT + B
Ztišit nebo aktivovat zvukCTRL + šipka dolů
Spustit nebo zastavit videoCTRL + SHIFT + V
Ukotvit nebo zrušit ukotvení okna voláníCTRL + ALT + P
Podržet nebo obnovit hovoryCTRL + SHIFT + H
Otevřít nebo uzavřít klávesniciCTRL + SHIFT + K

Zadejte čísla na klávesnici pomocí klávesnice.

Zvýšit hlasitostZvýšit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Zvýšit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Up

Maximální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + Home

Snížit hlasitostSnížit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka dolů

Snížit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Down

Minimální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + End

Otevřít nebo zavřít nabídku VíceCTRL + SHIFT + plus
Otevřít nabídku Sloučit v případě přidržených hovorůCTRL + M
Přepojí hovorCTRL + SHIFT + T
Zahájit konferenční hovorCTRL + SHIFT + C

Rychlé zprávy

ČinnostKlávesová zkratka
Zavřít okno konverzaceCTRL + W
Tučné písmoCTRL + B
KurzívaCTRL + I
PodtrženíCTRL + U
KopírovatCTRL + C
VložitCTRL + V
VyjmoutCTRL + X
ZpětCTRL + Z
ZnovuCTRL + Y

Pořízení snímků

Chcete-li pořídit snímek obrazovky pomocí klávesnice, proveďte následující:

  1. Použijte klávesu Tab k otevření ovladače Odeslat snímek obrazovky v okně Konverzace.

  2. Klepněte na mezerník.

  3. Podržte mezerník a použijte klávesy se šipkami ke zvýraznění oblasti obrazovky, kterou chcete zachytit.

  4. Uvolněte mezerník, pořiďte snímek obrazovky a vložte jej do okna konverzace.

  5. Stiskněte Enter a odešlete snímek obrazovky.
Attachments

    Outcomes