Vytvoření vlastních karet v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

Můžete si vytvářet vlastní karty, které budou v hlavním okně zobrazovat obsah HTML.

   


Krok 1               Vyberte položky Soubor > Nový > Vlastní karta
Krok 2               V dialogovém okně Vytvořit novou vlastní kartu vyplňte následující pole:
  • Název·karty – zadejte volitelný název vlastní karty. Název se zobrazí, když najedete kurzorem na kartu.
  • Adresa URL stránky – zadejte adresu URL vlastní karty. Můžete zadat jednu z následujících možností:
    • Hostovaný obsah, například www.cisco.com

    • Místní obsah, například file://C:\workspace\page.html

Krok 3               Zvolte možnost Vytvořit.

Chcete-li odstranit vlastní karty, vyberte kartu v hlavním okně a pak vyberte položku Soubor > Odebrat vlastní kartu. Odebrat můžete pouze vlastní vytvořené karty.

Attachments

    Outcomes