นำเข้าผู้ติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.8 หรือใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถนำเข้ารายละเอียดจาก Gmail, Microsoft Outlook และ IBM Notes เข้ามาใน Jabber ได้ คุณสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อได้ในสกุลไฟล์ .xml, .vcf หรือ .csv

  

     
1    จากหน้าต่างฮับ เปิดการตั้งค่า เมนู และไปที่ ไฟล์ > นำเข้าผู้ติดต่อ
2    เลือกไฟล์ของคุณ จากนั้นเลือก เปิด
 

 

Jabber จะนำเข้าผู้ติดต่อจากไฟล์ ผู้ติดต่อสามารถใช้งานได้โดยอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ Jabber ของคุณ

  
 


Attachments

    Outcomes