ปุ่มลัดคีย์บอร์ดของ Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.8

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

คู่มือปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลัก

ปุ่มลัดหลัก หมายถึง คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในคอมพิวเตอร์ของคุณจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันเฉพาะใดเพื่อใช้ปุ่มลัด

การปฏิบัติการปุ่มลัดคีย์บอร์ด

เข้าถึงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ (ต้องแน่ใจก่อนว่าได้เปิดใช้งานหน้าต่างที่เทียบชิดขอบของคุณแล้วใน ดู > แสดงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ)

CTRL + Shift + ?
เปิดเมนูคลิกขวา

Shift + F10

หน้าต่างฮับ

ไปที่นี่แล้วเลือกแท็บ โทร

CTRL + 2

ไปที่นี่แล้วเลือกแท็บ ข้อความเสียง

CTRL + 3

ไปที่นี่แล้วเลือกแท็บ การประชุม

CTRL + 4

เพิ่มผู้ติดต่อ

CTRL + SHIFT + D

แสดง/ซ่อนรูปภาพผู้ติดต่อ

CTRL + SHIFT + T

แสดงผู้ติดต่อที่ออฟไลน์

CTRL + SHIFT + H

นำหน้าต่าง Cisco Jabber หลักมาอยู่ในส่วนที่ชัดเจน

CTRL + /

สายโทรเข้า

การปฏิบัติการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCTRL + L
ตัดสายCTRL + D
รับสายด้วยการแชทCTRL + R

สายที่ใช้งานอยู่

การปฏิบัติการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรล่าสุดCTRL + E
วางสายCTRL + K
เข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอCTRL + SHIFT + F
แสดงหรือซ่อนวิดีโอที่บันทึกภาพตนCTRL + SHIFT + B
ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของคุณCTRL + ลูกศรลง
เริ่มหรือหยุดวิดีโอCTRL + SHIFT + V
ใช้หรือเลิกใช้หน้าต่างการโทรที่เทียบชิดขอบCTRL + ALT + P
พักสายหรือโทรต่อCTRL + SHIFT + H
เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์CTRL + SHIFT + K

ใส่ตัวเลขบนแป้นพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

เพิ่มระดับเสียงเพิ่มขึ้น 1%: CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เพิ่มขึ้น 10%: CTRL + SHIFT + Page Up

ระดับเสียงสูงสุด: CTRL + SHIFT + HOME

ลดระดับเสียงลดลง 1%: CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ลดลง 10%: CTRL + SHIFT + Page Down

ระดับเสียงต่ำสุด: CTRL + SHIFT + End

เปิดหรือปิดเมนู เพิ่มเติมCTRL + SHIFT + เครื่องหมายบวก
เปิดเมนู ผสาน เมื่อมีหลายสายรออยู่CTRL + M
โอนสายเรียกเข้าCTRL + SHIFT + T
เริ่มการประชุมสายCTRL + SHIFT + C

ข้อความ

การปฏิบัติการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ปิดหน้าต่างแชทCTRL + W
ทำอักษรตัวหนาCTRL + B
ทำอักษรตัวเอียงCTRL + I
ขีดเส้นใต้CTRL + U
คัดลอกCTRL + C
วางCTRL + V
ตัดCTRL + X
เลิกทำCTRL + Z
ทำซ้ำCTRL + Y

จับภาพหน้าจอ

หากต้องการจับภาพหน้าจอโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังส่งการจับภาพหน้าจอที่อยู่ในหน้าต่างการสนทนา

  2. กดปุ่ม Space bar

  3. กดปุ่ม Space bar ค้างไว้ และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นเลือกพื้นที่หน้าจอที่คุณต้องการ

  4. ปล่อยปุ่ม Space bar เพื่อจับภาพหน้าจอและวางในหน้าต่างแชทของคุณ

  5. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งการจับภาพหน้าจอ
Attachments

    Outcomes