צור הכרטיסיות מותאמות אישית ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

ניתן ליצור כרטיסיות מותאמות אישית להצגת תוכן HTML בחלון הראשי.

   


שלב 1               בחר קובץ > חדש > כרטיסייה מותאמת אישית
שלב 2               בחלון הדו-שיח צור כרטיסייה מותאמת אישית חדשה, מלא את השדות הבאים:
  • שם כרטיסייה - הזן שם אופציונלי עבור הכרטיסייה המותאמת אישית. השם יוצג שתרחף עם הסמן מעל לכרטיסייה.
  • כתובת URL של הדף - הזן את כתובת ה-URL עבור הכרטיסייה המותאמת אישית. ניתן להזין את אחד הבאים:
    • תוכן מתארח, לדוגמה www.cisco.com

    • תוכן מקומי, לדוגמה file://C:\workspace\page.html

שלב 3               בחר צור.

כדי להסיר כרטיסיות מותאמות אישית, בחר את הכרטיסייה בחלון הראשי, ולאחר מכן בחר קובץ > הסר כרטיסייה מותאמת אישית. תוכל להסיר רק כרטיסיות מותאמות אישית שיצרת בעצמך.

Attachments

    Outcomes