Wybieranie kontaktów przy użyciu adresu SIP URI w programie Cisco Jabber dla systemu Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Funkcja wybierania adresu URI umożliwia nawiązywanie połączeń i rozpoznawanie nazw kontaktów przy użyciu adresów URI (Uniform Resource Identifiers). Na przykład użytkownik Anita Perez ma powiązany z numerem telefonu następujący adres SIP URI: aperez@example.com. Wybieranie adresu URI umożliwia nawiązywanie połączenia z Anitą za pomocą jej adresu SIP URI zamiast numeru telefonu.

Możesz także wysyłać sygnały dźwiękowe DTMF za pomocą SIP URI.

Administrator musi włączyć wybieranie adresu URI.

Połączenie z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI:
  • Wprowadź adres SIP URI i kliknij przycisk połączenia.

    Pasujące wyniki są wyświetlane podczas wpisywania.

  • Aby wysłać sygnały dźwiękowe DTMF, wprowadź pełny adres SIP URI, a następnie sygnały dźwiękowe DTMF. Na przykład, aby wybrać kontakt Anita Perez z rozszerzeniem 1234, wprowadź ciąg aperez@example.com,1234.Attachments

    Outcomes