โทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI ใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

คุณสามารถใช้การโทรผ่าน URI เพื่อโทรหาและวิเคราะห์ผู้ติดต่อด้วย Uniform Resource Identifiers (URI) ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ชื่อ Anita Perez จะมี SIP URI ต่อไปนี้เชื่อมโยงไว้กับหมายเลขไดเรกทอรีของเธอ: aperez@example.com การโทรผ่าน URI ช่วยให้คุณสามารถโทรหา Anita ด้วย SIP URI ของเธอแทนหมายเลขไดเรกทอรี

นอกจากนี้คุณยังส่งโทน DTMF ไปพร้อมกับ SIP URI ได้ด้วย

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานการโทรผ่าน URI

โทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI ของผู้ติดต่อดังกล่าว:
  • ป้อน SIP URI แล้วคลิกปุ่มโทร

    ผลการจับคู่จะแสดงขึ้นตามที่คุณพิมพ์ไว้

  • หากต้องการส่งโทน DTMF ให้ป้อน SIP URI แบบเต็ม ตามด้วยโทน DTMF ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการโทรหา Anita Perez ที่หมายเลขติดต่อภายใน 1234 ให้ป้อน aperez@example.com,1234Attachments

    Outcomes