Ring kontakter genom att använda SIP-URI i Cisco Jabber för Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Du kan använda URI-uppringning för att ringa samtal och hantera kontakter med hjälp av Uniform Resource Identifiers (URI). Till exempel, en användare som heter Anita Perez har följande SIP-URI knuten till sitt katalognummer: aperez@exempel.com. URI-uppringning låter dig ringa Anita med hennes SIP-URI istället för att använda hennes telefonnummer.

Du kan också skicka DTMF-toner med SIP-URI:en.

Din administratör måste aktivera URI-uppringning.

Ringa en kontakt med deras SIP-URI:
  • Ange SIP-URI:en och klicka på samtalsknappen.

    Matchande resultat visas allt eftersom du skriver.

  • För att skicka DTMF-toner anger du den fullständiga SIP-URI:en följt av DTMF-tonerna. T.ex. för att ringa Anita Perez på anknytning 1234 anger du aperez@example.com,1234.Attachments

    Outcomes