Skapa anpassade flikar i Cisco Jabber för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

Du kan skapa anpassade flikar som visar HTML-innehåll i huvudfönstret.

   


Steg 1               Välj Arkiv > Ny > Anpassad flik
Steg 2               I dialogfönstret Skapa ny anpassad flik fyller du i följande fält:
  • Fliknamn– ange valfritt namn för din anpassade flik. Namnet visas när du håller muspekaren över fliken.
  • Sidans URL – ange URL:en för din anpassade flik. Du ange en av följande:
    • Värdinnehåll, t.ex. www.cisco.com

    • Lokalt innehåll, t.ex. file://C:\workspace\page.html

Steg 3               Klicka på Skapa.

För att ta bort anpassade flikar, välj fliken i huvudfönstret och sedan Arkiv > Ta bort anpassad flik. Du kan bara ta bort anpassade flikar som du har skapat.

Attachments

    Outcomes