Επιλογές συνομιλίας του Cisco Jabber για Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
Σε μια συνομιλία μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Να στείλετε μια αποτύπωση οθόνης

  • Να στείλετε ένα αρχείο

  • Να εισαγάγετε ένα emoticon

  • Να επεξεργαστείτε το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς

  • Να προσθέσετε συμμετέχοντες, για να δημιουργήσετε ομαδικές συνομιλίες

  • Να εμφανίσετε τη συνομιλία σε νέο παράθυρο
Attachments

    Outcomes