Konfiguracja akcesoriów telefonu w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Jeśli masz co najmniej jedno akcesorium do nawiązywania i odbierania połączeń, możesz określić, który zestaw mikrofonu i głośników ma być wykorzystywany przez klienta.

    


      
Krok 1    W oknie rozmowy wybierz ikonę Otwórz opcje audio.
Krok 2    Wybierz, przez który zestaw mikrofonu i głośników klient ma nadawać i odbierać dźwięk. Można także przeprowadzić test dźwięku.
Krok 3    Wybierz Zastosuj, a następnie OK.

 


Attachments

    Outcomes