แป้นพิมพ์ลัดใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ทางลัดส่วนกลาง

การดำเนินการแป้นพิมพ์ลัด

เข้าถึงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ

เคล็ดลับ���
เมื่อต้องการให้แสดงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ:
  1. เปิดหน้าต่างหลักของ Cisco Jabber

  2. เลือก View (ดู) > Show docked window (แสดงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ)

CTRL + Shift + ?
เปิดเมนูบริบทแป้นเมนู

Shift + F10

สายโทรเข้า

การดำเนินการแป้นพิมพ์ลัด
ตอบรับสายCTRL + L
ปฏิเสธสายCTRL + D
รับสายด้วยการแชทCTRL + R

สายที่ใช้งานอยู่

การดำเนินการแป้นพิมพ์ลัด
วางสายCTRL + K
เข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอCTRL + SHIFT + F
แสดงหรือซ่อนวิดีโอภาพตัวเองCTRL + SHIFT + B
ปิดหรือเปิดเสียงของคุณCTRL + ปุ่มลูกศรลง
เริ่มต้นหรือหยุดวิดีโอCTRL + SHIFT + V
ชิดขอบหรือไม่ชิดขอบหน้าต่างการโทรCTRL + ALT + P
พักสายหรือพูดสายต่อCTRL + SHIFT + H
เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์CTRL + SHIFT + K
เคล็ดลับ���ใส่หมายเลขบนแป้นพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ
เพิ่มระดับเสียงCTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรขึ้น
ลดระดับเสียงCTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรลง
เปิดหรือปิดเมนู More (เพิ่มเติม)CTRL + SHIFT + Plus
เปิดเมนู Merge (รวมสาย) เมื่อพักสายอยู่CTRL + M
โอนสายCTRL + SHIFT + T
เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์CTRL + SHIFT + C

ข้อความโต้ตอบแบบทันที

การดำเนินการแป้นพิมพ์ลัด
แบบอักษรตัวหนาCTRL + B
แบบอักษรตัวเอียงCTRL + I
ขีดเส้นใต้CTRL + U
คัดลอกCTRL + C
วางCTRL + V
ตัดCTRL + X
เลิกทำCTRL + Z
ทำซ้ำCTRL + Y

การจับภาพหน้าจอ

หากต้องการจับภาพหน้าจอโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังแผงควบคุม Send a screen capture (ส่งการจับภาพหน้าจอ) บนหน้าต่าง Conversations (การสนทนา)

  2. กด Space bar ค้างไว้

  3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นพื้นที่หน้าจอบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ

  4. กด Space bar เพื่อจับภาพหน้าจอ

 


 

Attachments

    Outcomes