שנה סטטוס זמינות ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
ישנן מספר דרכים שבהן ניתן לשנות את סטטוס הזמינות:
  • לחץ על החץ של התפריט הנפתח ליד סטטוס הזמינות בחלון הראשי ובחר סטטוס.

  • רחף מעל הסמל של Cisco Jabber בשורת המשימות ובחר סטטוס.

  • לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Cisco Jabber במגש המערכת של Windows ובחר סטטוס.
Attachments

    Outcomes