เปลี่ยนสถานะความพร้อมใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะความพร้อมของคุณได้หลายวิธี:
  • คลิกลูกศรเลื่อนลงที่อยู่ถัดจากสถานะความพร้อมของคุณบนหน้าต่างหลัก แล้วเลือกสถานะ

  • เลื่อนไปเหนือไอคอน Cisco Jabber บนแถบงาน แล้วเลือกสถานะ

  • คลิกขวาที่ไอคอน Cisco Jabber บนถาดของระบบ Windows แล้วเลือกสถานะ
Attachments

    Outcomes