Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτελών στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες που εμφανίζουν περιεχόμενο HTML στο βασικό παράθυρο.

   


Βήμα 1               Επιλέξτε Αρχείο > Νέο > Προσαρμοσμένη καρτέλα
Βήμα 2               Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέας προσαρμοσμένης καρτέλας, συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:
  • Όνομα καρτέλας—Εισαγάγετε ένα προαιρετικό όνομα για την προσαρμοσμένη καρτέλα σας. Το όνομα εμφανίζεται όταν μετακινείτε τον δείκτη επάνω από την καρτέλα.
  • URL σελίδας—Εισαγάγετε το URL για την προσαρμοσμένη καρτέλα. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα από τα ακόλουθα:
    • Περιεχόμενο κεντρικού υπολογιστή, για παράδειγμα, www.cisco.com

    • Τοπικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, file://C:\workspace\page.html

Βήμα 3               Επιλέξτε Δημιουργία.

Για να καταργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες, επιλέξτε την καρτέλα στο βασικό παράθυρο και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο > Κατάργηση προσαρμοσμένης καρτέλας. Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις προσαρμοσμένες καρτέλες που δημιουργείτε.

Attachments

    Outcomes