צור הודעות סטטוס אישיות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

 

ניתן ליצור הודעות סטטוס אישיות כדי להחליף את הודעות ברירת המחדל וליידע את אנשי הקשר שלך מה אתה עושה. Cisco Jabber שומרת את שלוש הודעות הסטטוס האישיות האחרונות עבור כל מצב. ניתן לבחור את הודעות הסטטוס מהרשימה הנפתחת שבחלון הראשי.


     
שלב 1  שים את הסמן בשדה 'הודעת סטטוס' בחלון הראשי.
שלב 2  הזן את הודעת הסטטוס האישית.
שלב 3  לחץ על המקש Enter במקלדת.

Cisco Jabber תציג את הודעת הסטטוס האישית.


 


 

Attachments

    Outcomes