קיצורי מקשים למקלדת ב-Cisco Jabber for Windows 11.8

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

מקשי לוח המקשים לקיצורים גלובליים

המשמעות של קיצורים גלובליים היא שניתן להשתמש בקיצורים מכל מקום במחשב, אין צורך שחלון או יישום ספציפי יהיו פתוחים על-מנת להשתמש בקיצור.

פעולהקיצור ללוח המקשים

גישה לחלון המעוגן (ראשית ודא שהחלו המעוגן מופעל בתצוגה > הצג חלון מעוגן.

CTRL + Shift + ?
פתח את תפריט הלחיצה הימנית

Shift + F10

חלון רכזת

נווט אל הלשונית שיחות ובחר אותה

CTRL + 2

נווט אל הלשונית ד. קולי ובחר אותה

CTRL + 3

נווט אל הלשונית פגישות ובחר אותה

CTRL + 4

הוסף איש קשר

CTRL + SHIFT + D

הצג/הסתר תמונות אנשי קשר

CTRL + SHIFT + T

הצג אנשי קשר לא מקוונים

CTRL + SHIFT + H

הבא למיקוד את החלון הראשי של Cisco Jabber

CTRL + /

שיחות נכנסות

פעולהקיצור ללוח המקשים
ענה לשיחותCTRL + L
דחה שיחותCTRL + D
השב לשיחות באמצעות צ'אטCTRL + R

שיחות פעילות

פעולהקיצור ללוח המקשים
החל שיחהCTRL + E
סיים שיחותCTRL + K
היכנס למצב מסך מלא או צא ממנוCTRL + SHIFT + F
הצג וידאו תצוגה עצמית או הסתר אותוCTRL + SHIFT + B
השתק את השמע או בטל את השתקתוCTRL + חץ למטה
התחל או עצור וידאוCTRL + SHIFT + V
עגון את חלון השיחה או בטל את העגינה שלוCTRL + ALT + P
החזק שיחות או חדש אותןCTRL + SHIFT + H
פתח את לוח המקשים או סגור אותוCTRL + SHIFT + K

הזן ספרות בלוח המקשים באמצעות המקלדת.

הגבר את עוצמת הקולהגבר ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למעלה

הגבר ב-10% CTRL + SHIFT + עמוד למעלה

רמת עוצמת קול מרבית: CTRL + SHIFT + HOME

החלש את עוצמת הקולהחלש ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למטה

החלש ב-10% CTRL + SHIFT + עמוד למטה

רמת עוצמת קול מינימלית: CTRL + SHIFT + End

פתח את התפריט 'עוד' או סגור אותוCTRL + SHIFT + פלוס
פתח את התפריט 'מזג' כששיחות נמצאות בהמתנהCTRL + M
העבר שיחהCTRL + SHIFT + T
התחל שיחת ועידהCTRL + SHIFT + C

הודעות מיידיות

פעולהקיצור ללוח המקשים
סגור את חלון הצ'אטCTRL + W
גופן מודגשCTRL + B
גופן נטויCTRL + I
קו תחתוןCTRL + U
העתקCTRL + C
הדבקCTRL + V
גזורCTRL + X
בטלCTRL + Z
בצע שובCTRL + Y

צילומי מסך

כדי לצלם צילומי מסך באמצעות המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:

  1. השתמש במקש Tab כדי לעבור אל הפקד שלח צילום מסך בחלון שיחות.

  2. הקש על מקש הרווח.

  3. החזק את מקש הרווח לחוץ והשתמש במקשי החצים על-מנת להדגיש את האזור של המסך שאתה רוצה לצלם.

  4. שחרר את לחצן הרווח כדי לבצע את צילום המסך והדבק אותו לחלון הצ'אט.

  5. לחץ על Enter כדי לשלוח את צילום המסך.




Attachments

    Outcomes