אפשרויות צ'אט ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
בצ'אט באפשרותך:
  • לשלוח צילום מסך

  • לשלוח  קובץ

  • להוסיף סמל הבעה

  • לערוך את הגודל והצבע של הגופן

  • להוסיף משתתפים כדי ליצור צ'אטים קבוצתיים

  • להציג את הצ'אט בחלון חדש
Attachments

    Outcomes