หน้าต่างฮับสำหรับ Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
1. ข้อความสถานะ

6. การโทรล่าสุด

2. เมนู

7. ข้อความเสียง

3. แถบการค้นหาหรือโทรออก

8. การประชุม

4. ผู้ติดต่อ

9. กลุ่มที่กำหนดเอง

5. ห้องแชท

10. การควบคุมโทรศัพท์
Attachments

    Outcomes