Tworzenie kart niestandardowych w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

Karty niestandardowe umożliwiają wyświetlanie zawartości HTML w oknie głównym.

   


Krok 1               Wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy > Karta niestandardowa
Krok 2               W oknie dialogowym Tworzenie nowej karty niestandardowej wypełnij następujące pola:
  • Nazwa karty — wprowadź opcjonalną nazwę karty niestandardowej. Nazwa ta będzie widoczna po umieszczeniu kursora na karcie.
  • Adres URL strony — wprowadź adres URL karty niestandardowej. Można wprowadzić jedną z następujących wartości:
    • Zawartość hostowana, na przykład www.cisco.com

    • Zawartość lokalna, na przykład file://C:\workspace\page.html

Krok 3               Wybierz opcję Utwórz.

Aby usunąć karty niestandardowe, wybierz kartę w oknie głównym, a następnie wybierz kolejno pozycje Plik > Usuń kartę niestandardową. Można usuwać tylko utworzone przez siebie karty niestandardowe.

Attachments

    Outcomes