חלון רכזת עבור Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
1. הודעת סטטוס

6. שיחות אחרונות

2. תפריט

7. הודעות קוליות

3. סרגל חיפוש או שיחות

8. פגישות

4. אנשי קשר

9. קבוצות מותאמות אישית

5. חדרי צ'אט

10. בקרות טלפון
Attachments

    Outcomes