Ρύθμιση των αξεσουάρ τηλεφώνου στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Μπορείτε να αλλάξετε το μικρόφωνο και τα ηχεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή στην περίπτωση που διαθέτετε τουλάχιστον ένα αξεσουάρ τηλεφώνου για τον έλεγχο των κλήσεων.

    


      
Βήμα 1    Από ένα παράθυρο συνομιλίας, επιλέξτε το εικονίδιο Άνοιγμα επιλογών ήχου.
Βήμα 2    Επιλέξτε τα ηχεία και το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιεί η εφαρμογή για την αποστολή και τη λήψη ήχου. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τον ήχο, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.
Βήμα 3    Επιλέξτε Εφαρμογή και, στη συνέχεια, OK.

 


Attachments

    Outcomes