การแก้ไขปัญหาใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
  

เริ่มต้นการประชุม WebEx โดยตรงจากหน้าต่างแชทกับผู้ใช้อื่น โดยไม่ต้องวางกำหนดการประชุมในปฏิทินของคุณก่อน


     
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างแชท ให้เลือกไอคอน More (เพิ่มเติม)
ขั้นตอนที่ 2    เลือก Meet Now (ประชุมตอนนี้)

 


Attachments

    Outcomes