สร้างแท็บกำหนดเองใน Cisco Jabber สำหรับ Winndows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

คุณสามารถสร้างแท็บที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหา HTML ในหน้าต่างหลักได้

   


ขั้นตอนที่ 1               เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Custom Tab (แท็บที่กำหนดเอง)
ขั้นตอนที่ 2               ในหน้าต่างโต้ตอบ Create new custom tab (สร้างแท็บกำหนดเองอันใหม่) ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบ:
  • ชื่อแท็บ—ป้อนชื่อเสริมสำหรับแท็บที่กำหนดเองของคุณ ชื่อนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางบนแท็บ
  • URL เพจ—ป้อน URL สำหรับแท็บที่กำหนดเองของคุณ คุณสามารถป้อนข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้:
    • เนื้อหาที่เป็นโฮสต์ เช่น www.cisco.com

    • เนื้อหาภายใน เช่น file://C:\workspace\page.html

ขั้นตอนที่ 3               เลือก Create (สร้าง)

หากต้องการนำแท็บที่กำหนดเองออก ให้เลือกแท็บในหน้าต่างหลัก จากนั้นเลือก File (ไฟล์) > Remove custom tab (นำแท็บที่กำหนดเองออก) คุณสามารถลบได้เฉพาะแท็บกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

Attachments

    Outcomes