Klávesové zkratky v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Globální zkratky

ČinnostKlávesová zkratka

Otevření ukotveného okna

Tip���
Chcete-li zobrazit ukotvené okno:
  1. Otevřete hlavní okno aplikace Cisco Jabber.

  2. Vyberte možnost Zobrazit > Zobrazit ukotvené okno.

CTRL + Shift + ?
Otevření kontextové nabídkyKlávesa Nabídka

Shift + F10

Příchozí hovory

ČinnostKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCTRL + L
Odmítnutí hovoruCTRL + D
Odpověď na hovor s chatemCTRL + R

Aktivní hovory

ČinnostKlávesová zkratka
Ukončit hovorCTRL + K
Aktivace nebo opuštění režimu celé obrazovkyCTRL + SHIFT + F
Zobrazení nebo skrytí videa autoportrétuCTRL + SHIFT + B
Ztišení nebo obnovení zvukuCTRL + šipka dolů
Spuštění nebo zastavení videaCTRL + SHIFT + V
Ukotvení nebo zrušení ukotvení okna voláníCTRL + ALT + P
Podržení nebo obnovení hovorůCTRL + SHIFT + H
Otevření nebo zavření klávesniceCTRL + SHIFT + K
Tip���Zadejte čísla na klávesnici pomocí klávesnice.
Zvýšení hlasitostiCTRL + SHIFT + šipka nahoru
Snížit hlasitostCTRL + SHIFT + šipka dolů
Otevření nebo zavření nabídky DalšíCTRL + SHIFT + Plus
Otevření nabídky Sloučit při podržení hovorůCTRL + M
Přepojí hovorCTRL + SHIFT + T
Uskutečnění konferenčního hovoruCTRL + SHIFT + C

Rychlé zprávy

ČinnostKlávesová zkratka
Tučné písmoCTRL + B
KurzívaCTRL + I
PodtrženíCTRL + U
KopírovatCTRL + C
VložitCTRL + V
VyjmoutCTRL + X
ZpětCTRL + Z
ZnovuCTRL + Y

Snímky obrazovky

Chcete-li pořídit snímky obrazovky pomocí klávesnice, proveďte následující:
  1. Použijte klávesu Tab k otevření ovládání Odeslat snímek obrazovky v okně Konverzace.

  2. Stiskněte a podržte mezerník.

  3. Ke zvýraznění oblasti obrazovky, kterou chcete zachytit, použijte klávesy se šipkami.

  4. Snímek obrazovky vytvoříte stisknutím mezerníku.

 


 

Attachments

    Outcomes