Aangepaste tabbladen maken in Cisco Jabber voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

   

U kunt aangepaste tabbladen maken om HTML-inhoud weer te geven in het hoofdvenster.

   


Stap 1               Selecteer Bestand > Nieuw > Aangepast tabblad
Stap 2               Vul de volgende velden in het dialoogvenster Nieuw aangepast tabblad maken in:
  • Tabbladnaam - Voer een optionele naam voor uw aangepaste tabblad in. De naam wordt weergegeven als u met uw muisaanwijzer over het tabblad beweegt.
  • Pagina-URL - Voer de URL in voor uw aangepaste tabblad. U kunt een van de volgende mogelijkheden invoeren:
    • Gehoste inhoud, bijvoorbeeld www.cisco.com

    • Lokale inhoud, bijvoorbeeld file://C:\workspace\page.html

Stap 3               Selecteer Maken.

Als u aangepaste tabbladen wilt verwijderen, selecteert u het tabblad in het hoofdvenster en selecteert u vervolgens Bestand > Aangepast tabblad verwijderen. Alleen de aangepaste tabbladen die u maakt, kunt u verwijderen.

Attachments

    Outcomes