Przekierowywanie połączeń w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Aby nie przegapić żadnych połączeń w czasie nieobecności przy biurku, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.


     
Krok 1    W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2    Wybierz polecenie Przekazuj połączenia do i podaj numer telefonu.

 


Attachments

    Outcomes