Dostosowywanie programu Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Można skonfigurować opcje i preferencje programu Cisco Jabber w celu dostosowania pracy klienta.


     
Krok 1    W oknie centrum wybierz kolejno Menu > Plik > Opcje.
Krok 2    W menu Opcje kliknij dowolną kartę i wybierz ustawienia.

 


Attachments

    Outcomes