Tworzenie osobistych komunikatów o stanie w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

 

Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów. Program Cisco Jabber zapisuje trzy ostatnie osobiste komunikaty o stanie dla każdego stanu. Możesz wybrać komunikaty o stanie z listy rozwijanej w oknie głównym.


     
Krok 1  Umieść kursor w polu komunikatu o stanie w oknie głównym.
Krok 2  Wprowadź osobisty komunikat o stanie.
Krok 3  Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

W aplikacji Cisco Jabber zostanie wyświetlony osobisty komunikat o stanie.


 


 

Attachments

    Outcomes