Schůzky v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Přidání účtů schůzek

Do aplikace Cisco Jabber můžete přidávat weby Cisco WebEx a s jejich pomocí zahajovat online konference, připojovat se do nich a spravovat je.


Krok 1Vyberte položku Soubor > Možnosti.
Krok 2Po otevření okna Možnosti vyberte kartu Schůzky a pak položku Upravit účet.
Krok 3Z rozevíracího seznamu Stránka WebEx vyberte možnost Nová stránka.
Krok 4Zadejte všechny požadované informace, včetně názvu stránky Cisco WebEx, kterou chcete přidat do svého klienta Cisco Jabber, například cisco.webex.com.

Konferenční možnosti

Pokud chcete hovořit nebo se setkat s několika lidmi, můžete snadno vytvořit prostory pro vaše setkání pomocí jedné z konferenčních možností.

Vytvoření konferenčního hovoru pomocí osobní místnosti

Než začnete

Ujistěte se, že je na webu Cisco WebEx v nastavení Sejít se nyní zvolena možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost.


Krok 1Vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu kontaktů.
Krok 2Klikněte pravým tlačítkem na zvolené kontakty a z nabídky vyberte možnost Sejít se nyní. Jste připojení ke své osobní místnosti a vaše kontakty obdrží pozvánku k připojení do konferenčního hovoru.

Eskalace do konferenční místnosti pro spolupráci

Konferenční hovor můžete vytvořit také ze skupinového chatu pomocí funkce Cisco Collaboration Meeting Room (CMR).


Krok 1Ujistěte se, že není vybrána možnost Pro konferenční hovor použít moje přemostění.

Svůj výběr můžete zkontrolovat výběrem ikony Nabídka a pak Soubor > Možnosti > Hovory > Pro konferenční hovor použít moje přemostění.

Krok 2Při skupinovém chatu s účastníky vyberte ikonu hovoru.

Připojíte se ke konferenčnímu hovoru a účastníci obdrží pozvánku k připojení do skupinového chatu pomocí odkazu na video nebo pomocí webu Cisco WebEx.


Vytvoření konferenčních hovorů pomocí vlastního přemostění

Než začnete

Nakonfigurujte informace o přemostění.


Krok 1V okně skupinového chatu zahajte konferenční hovor výběrem ikony hovoru.
Krok 2Jste připojeni ke svému přemostění. Další členové skupinového chatu obdrží pozvánku k připojení do vašeho konferenčního hovoru.

Konfigurace informací o přemostění

Informace o přemostění využíváte k určení podrobností volání, které se odesílají uživatelům v pozvánce, když vytvoříte konferenční hovory.


      
Krok 1Vyberte ikonu Nabídka a pak vyberte možnost Soubor > Možnosti.
Krok 2V otevřeném okně Možnosti vyberte kartu Hovory.
Krok 3Vyberte možnost Použít mé číslo k zahájení konferenčních hovorů.
Krok 4Zadejte číslo nebo identifikátor URI, který chcete použít k přemostění.
Krok 5(Volitelné)Pokud chcete, aby bylo vaše přemostění chráněno heslem, zadejte PIN hostitele a PIN hosta.
Krok 6Vyberte možnost Použít a klepněte na tlačítko OK.


Attachments

    Outcomes