Spotkania w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Dodawanie kont spotkań

Dodanie witryn Cisco WebEx do programu Cisco Jabber pozwala na rozpoczynanie konferencji online, dołączanie do nich oraz zarządzanie nimi.


Krok 1Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje.
Krok 2Po otwarciu okna Opcje wybierz kartę Spotkania, a następnie pozycję Edytuj konto.
Krok 3Z listy rozwijanej Witryna WebEx wybierz pozycję Nowa witryna.
Krok 4Wprowadź wszystkie wymagane informacje, w tym nazwę witryny Cisco WebEx, którą chcesz dodać do klienta Cisco Jabber, na przykład cisco.webex.com.

Opcje konferencji

Jeśli chcesz rozmawiać lub spotykać się z wieloma osobami, możesz łatwo utworzyć obszary spotkań przy użyciu wybranych opcji konferencji.

Tworzenie połączenia konferencyjnego przy użyciu pokoju osobistego

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że w ustawieniach Spotkanie teraz programu Cisco WebEx zaznaczono opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych.


Krok 1Z listy Kontakty wybierz co najmniej jeden kontakt.
Krok 2Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty, a następnie wybierz z menu opcję Spotkanie teraz. Nastąpi połączenie z pokojem osobistym, a kontakty otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Rozszerzanie do pokoju spotkań CMR

Przy użyciu usługi Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) na podstawie czatu grupowego można utworzyć połączenie konferencyjne.


Krok 1Upewnij się, że opcja Użyj mojego mostka dla połączenia konferencyjnego nie jest zaznaczona.

Aby sprawdzić tę opcję, możesz wybrać ikonę Menu, a następnie pozycje Plik > Opcje > Połączenia > Użyj mojego mostka do połączeń konferencyjnych.

Krok 2W trakcie czatu grupowego z uczestnikami wybierz ikonę Połączenie.

Nawiązane zostanie połączenie konferencyjne, a uczestnicy czatu grupowego otrzymają zaproszenie z możliwością dołączenia do spotkania przy użyciu łącza wideo lub programu Cisco WebEx.


Tworzenie połączeń konferencyjnych przy użyciu mostka

Zanim rozpoczniesz

Konfigurowanie informacji o mostku.


Krok 1W oknie czatu grupowego wybierz ikonę połączenia, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
Krok 2Masz połączenie z mostkiem. Pozostali uczestnicy czatu otrzymują zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Konfigurowanie informacji o moście

Informacje o mostku służą do określenia szczegółów połączenia, które są wysyłane do użytkowników w zaproszeniu, gdy tworzysz połączenia konferencyjne.


      
Krok 1Wybierz ikonę Menu, a następnie pozycje Plik > Opcje.
Krok 2W otwartym oknie Opcje wybierz kartę Połączenia.
Krok 3Wybierz opcję Użyj mojego numeru do wykonywania połączeń konferencyjnych.
Krok 4Wprowadź numer lub identyfikator URI mostka.
Krok 5(Opcjonalnie)Jeśli chcesz chronić mostek hasłem, określ Kod PIN prowadzącego i Kod PIN gościa.
Krok 6Wybierz Zastosuj, a następnie OK.


Attachments

    Outcomes